Přejít k obsahu

PROJEKTOVÉ CENTRUM ZČU

 
Projektové centrum zajišťuje administraci projektů řešených na ZČU. Poskytuje podporu řešitelům projektů, získává informace o možnosti získání projektů a předává je součástem ZČU.
 
 

Oddělení projektů:

 • spravuje evidenci projektů a projektové dokumentace ve své působnosti
 • vyhledává, zveřejňuje a upozorňuje na příležitosti získání projektů
 • zajišťuje formální kontrolu před přijetím projektu
 • poskytuje řešiteli a spoluřešiteli metodickou pomoc v oblasti administrace projektu
 • zajišťuje přidělení zakázkového čísla a v případech vyžadovaných poskytovatelem též zřízení samostatného bank. účtu
 • provádí monitoring projektů
 • provádí kontrolu čerpání finančních prostředků dle rozpočtu projektu
 • zajišťuje povinné přílohy žádosti o projekt
 • koordinuje veřejnosprávní kontrolu prováděnou na místě poskytovatelem
 • odesílá návrhy projektů ve stanovených lhůtách poskytovatelům
 • administruje program GRAS (podpora studentských aktivit)
 • administruje projekty CRP (Centralizované rozvojové projekty)
 
Adresa: Univerzitní 22, 306 14 Plzeň                    

 

Odkazy na databáze

EduDonor Index

Worldwide Directory of Grants for Educational Institutions

EduScholarships Index

Worldwide Directory of Scholarships for Students

HEPSEU Database

Higher Education Programmes & Scholarships in European Countries

 

Působnost Projektového centra

ŘEDITELKA
Mgr. Lucie Václavová Čulíková, Ph.D.

řízení, konzultace k přípravě projektových žádostí OP VVV, OP VaVpI

TAJEMNICE PC
Ing. Jindra Komrsková
správa, provoz, hospodaření PC

 

ASISTENTKA PC
Karolína Počová
sekretariát Projektového centra, Magistrát města Plzně, Krajský úřad PK, individální dotace měst PK

 

ODDĚLENÍ ADMINISTRACE PROJEKTŮ
Ing. Miluše Brunátová - vedoucí oddělení
OP VK
Ing. Mgr. Jiřina Pešková
administrátorka GRAS, Vnitřní soutěž, Motivační systém (části Smluvní výzkum, EK, ERC), MŠMT (mobility, NPU), CEEPUS III, ERASMUS+
Mgr. Martina Navrátilová
INTERREG V-A, programy přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko a Česká republika – Svobodný stát Sasko, AKTION, Česko-německý fond budoucnosti, Česko-bavorská výzkumná konsorcia, Jiné česko-německé programy (MŠMT: Podpora a rozvoj systematické česko-německé spolupráce atp.)
Martina Palečková
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), MŠMT (odbor pro mládež), MPO-TRIO
Jana Spěváčková
TA ČR, MŠMT (vzdělávání - základní vzdělávání, vysoké školství), MZe ČR, MK ČR - VISK, CESNET
Mgr. Veronika Menšíková
GA ČR, VISEGRÁDSKÉ FONDY, CRP
Kateřina Straková
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), OP Zaměstnanost (OZP), INTERREG (nadnárodní spolupráce), MŠMT
Ing. Jana Brunátová
MK ČR (NAKI, ČK), MV ČR, MO ČR, MŠMT, MZ ČR, Nadace, H2020, Norské fondy, Americké fondy a nadace, Ostatní zahraniční granty
Mgr. Lenka Strnadová, Ph.D.
mezinárodní projekty

 

ODDĚLENÍ ŘÍZENÍ CELOUNIVERZITNÍCH PROJEKTŮ
PhDr. Martin Kubata - vedoucí oddělení
projektový manažer "Nábyteček"
Ing. Miluše Brunátová
finanční manažer ESF
Mgr.  Petr Šimon
ředitel HR AWARD, SICIP
Ing.  Markéta Ulčová
ERDF II, HR AWARD,
Ing. Lenka Daňsová
finanční manažer HR AWARD a "Nábyteček"
Ing. Martin Babuška, MBA
SMART WATCH
Mgr. Lucie Václavová Čulíková, Ph.D.
manažer projektu ESF
Mgr. Lucie Benešová
finanční manažer Mobility, administrativní podpora "Nábyteček"
Mgr. Klára Bublíková
administrativní tým ESF
Ing. Veronika Pospíšilová
finanční manažer ERDF II, ESF
Mgr. Pavla Vinšová
administrativní tým ESF
Mgr. Klára Vanková, Ph.D.
administrativní tým ESF

Patička