Přejít k obsahu

Projekty

Zvyšování kvality interních grantových schémat na ZČU

Trvání: 01.05.2020 - 30.06.2023
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

BOWI - Boosting Widening Digital Innovation Hubs

Trvání: 01.01.2020 - 30.06.2023
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION ()
Detail projektu

ERDF II projekt Západočeské univerzity v Plzni

Trvání: 01.01.2020 - 31.12.2022
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

ESF II projekt Západočeské univerzity v Plzni

Trvání: 01.01.2020 - 31.12.2022
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Rozvoj a efektivní využívání dotačních nástrojů v souladu s legislativou a dotačními podmínkami

Trvání: 01.01.2020 - 31.12.2020
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Variabilita studijní (ne)úspěšnosti - faktory, prevence, dopady

Trvání: 01.01.2020 - 31.12.2020
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Akademickým pracovníkem v Plzni

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2019
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Datová podpora pro hodnocení ukazatelů kvality studijních programů

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2019
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Kompetence, projekty, procesy vysokých škol!!!

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2019
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Mobility 3.0

Trvání: 01.04.2018 - 30.06.2022
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Podpora rozvoje studijního prostředí na ZČU

Trvání: 01.04.2018 - 30.09.2019
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Proměna role vysoké školy a inovace studijních programů v rámci fenoménu 4.0. v oblastech strojních, pedagogických a zdravotnických.

Trvání: 01.02.2018 - 31.12.2020
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Dotace, projekty, procesy vysokých škol!!! - DPP!!!VŠ

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

HR AWARD

Trvání: 01.10.2017 - 30.09.2021
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni

Trvání: 01.07.2017 - 30.06.2020
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

SMART_watch: Regional branch observatories of intelligent markets in Central Europe monitoring technology trends and market developments in the area of smart specializations

Trvání: 01.06.2017 - 31.05.2020
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

SICIP - Podpůrné a informační centrum pro mezinárodní spolupráci v Plzeňském kraji

Trvání: 01.02.2017 - 31.12.2020
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Partnerství projektového prostředí vysokých škol

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Grafické rozhraní kódu ATHENA - kód PALLADIUM

Trvání: 11.05.2016 - 31.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Akcelerace transferu poznatků

Trvání: 01.03.2016 - 29.02.2020
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Podpora komerčních příležitostí ZČU

Trvání: 01.09.2015 - 30.06.2019
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Podpora vědeckých projektů týkajících se rozvoje města Plzně

Trvání: 01.02.2015 - 30.09.2015
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Výzkum informovanosti, postojů a participace obyvatel města Plzně na projektu "Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015"

Trvání: 20.01.2015 - 30.04.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Technika a ICT - Cherchez la femme! Podpora odbourávání genderové segregace v Plzeňském kraji

Trvání: 01.07.2014 - 30.04.2016
Poskytovatel: Nadace Open Society Fund Praha ()
Detail projektu

Popularizace vědy a badatelsky orientované výuky

Trvání: 01.04.2014 - 30.06.2015
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Rozvoj Projektového centra pro studentské soutěže v r. 2014

Trvání: 01.04.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

1. Středoevropská afrikanistická konference

Trvání: 19.02.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

27. Světový kongres Společnosti pro vědy a umění v Plzni

Trvání: 19.02.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Analýza propagačních materiálů města Plzně pomocí oční kamery a rozvoj spolupráce v oblasti marketingu a cestovního ruchu

Trvání: 19.02.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Brána matematikou otevřená 2014

Trvání: 19.02.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Campo Arduino 2014

Trvání: 19.02.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Dny vědy a techniky v r. 2014

Trvání: 19.02.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Galerie KVK

Trvání: 19.02.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

III. Plzeňský pohár záchranářů

Trvání: 19.02.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Kreativně sportovní příměstský tábor - Dětská univerzita 2014

Trvání: 19.02.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Mimořádná stipendia Města Plzně pro studenty ZČU a LF UK v r. 2014

Trvání: 19.02.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Podpora odborné konference ES 2014

Trvání: 19.02.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Podpora činnosti US Pointu v roce 2014

Trvání: 19.02.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Propagace města Plzně na akcích VaV FEL 2014

Trvání: 19.02.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Právní minimum pro pedaqoqy základních a mateřských škol

Trvání: 19.02.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Působení Jana Mukařovského v Plzni

Trvání: 19.02.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Romové v Plzni: Nástin dějin osídleni

Trvání: 19.02.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Soutěžní studentská konference odborných prezentací v cizím jazyce

Trvání: 19.02.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Sportovní turnaj v badmintonu - Irsko 2014

Trvání: 19.02.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Technologické ověření výsledků výzkumu a vývoje I

Trvání: 01.01.2014 - 30.09.2015
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Technologické ověření výsledků výzkumu a vývoje II

Trvání: 01.01.2014 - 30.09.2015
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Česko-saská síť knihoven - Informace bez hranic

Trvání: 28.02.2013 - 30.11.2014
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Systematická podpora popularizace výzkumu a vývoje ZČU

Trvání: 01.07.2012 - 30.06.2014
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

LANDART Zaniklé a ohrožené kostely 2. část

Trvání: 01.06.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Tandem a výměny budoucích učitelů

Trvání: 01.05.2012 - 30.06.2012
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Videodokument Církevní památky PK

Trvání: 01.05.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

LANDART Zaniklé a ohrožené kostely

Trvání: 01.04.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Zažij Plzeň / Erlebe Pilsen!

Trvání: 01.04.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Česko-německý fond budoucnosti ()
Detail projektu

Vliv tváření v semi-solid stavu na vývoj struktury ocelí vyrobené práškovou metalurgií

Trvání: 01.03.2012 - 31.12.2014
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

ZČU - Kurzy Univerzity třetího věku

Trvání: 15.02.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Město Sokolov ()
Detail projektu

Seminars at the Jugendbildungsstaette 2012

Trvání: 01.02.2012 - 30.10.2012
Poskytovatel: Česká národní agentura Mládež - Národní institut dětí a mládeže MŠMT ()
Detail projektu

Zažij Plzeň / Erlebe Pilsen

Trvání: 01.02.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Ahoj, jak se máš?

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

EVS Stodůlková S.

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: JUGEND für Europa - Deutsche Agentur JUGEND IN ACTION ()
Detail projektu

Festival absolventů 2012

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Inovace předmětu " Praktika první pomoci " v oblasti nácviku odborných dovedností

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Krůček po krůčku do sousední země

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2014
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

MagNet - síť vysokých škol provozujících ekonomický informační systém Magion

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Pilotní projekt hodnocení výsledků tvůrčí umělecké činnosti ke stanovení ukazatelů VKM a B3 pro umělecké školy a fakulty účastnící se CRP na rok 2012

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Reprezentace ZČU ve sportu

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Reprezentace v hudebním umění

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Rozvoj mobility v rámci internacionalizace fakult

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Sousedé se stávají přáteli (2012 - 2013)

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2013
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Společný kurz studentů ekonomie Západočeské univerzity v Plzni a Marquette University, Millwaukee, USA

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Společný program studentů Fakulty pedagogické ZČU v Plzni a studentů z Hogeschool Rotterdam, Nizozemí

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Spolupráce ZČU v Plzni a ČVUT v Praze na poli technických a přírodních věd

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Využití systémů IS/STAG a Moodle pro řízení elektronické formy vzdělávání

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

EVS Haberle Martin

Trvání: 02.09.2011 - 01.09.2012
Poskytovatel: JUGEND für Europa - Deutsche Agentur JUGEND IN ACTION ()
Detail projektu

Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didaktických metod

Trvání: 01.09.2011 - 30.06.2014
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Stipendium pro doktorandy a asistenty do 35 let na akademický rok 2011/2012

Trvání: 01.09.2011 - 30.06.2012
Poskytovatel: Vzdělávací nadace Jana Husa ()
Detail projektu

Dobrovolně pro Plzeň

Trvání: 01.08.2011 - 31.12.2012
Poskytovatel: Česká národní agentura Mládež - Národní institut dětí a mládeže MŠMT ()
Detail projektu

Dobrovolně všemi směry 2011

Trvání: 01.07.2011 - 31.12.2012
Poskytovatel: Česká národní agentura Mládež - Národní institut dětí a mládeže MŠMT ()
Detail projektu

RIPO - Rozšíření informační podpory

Trvání: 01.07.2011 - 30.09.2013
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Transfer znalostí a technologií - rozšíření evropského vzdělávacího modelu "Technology Transfer Manager" na další regiony ČR"

Trvání: 01.06.2011 - 31.05.2014
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Multikulturní historie a současnost Sudet 2011

Trvání: 01.05.2011 - 31.07.2012
Poskytovatel: Česká národní agentura Mládež - Národní institut dětí a mládeže MŠMT ()
Detail projektu

Setkání bilaterálních organizací v Plzni

Trvání: 01.05.2011 - 30.11.2011
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Česko-německý seminář pro mladé lidi Stopy v Sudetech

Trvání: 01.05.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Dovybavení ateliéru Design kovu a šperku (meta/ll/um) o elektrickou pec a zlatnické stoly

Trvání: 01.04.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Nadace Preciosa ()
Detail projektu

Programy finanční podpory česko-německé spolupráce předškolních zařízení "Odmalička" a "Von klein auf"

Trvání: 01.04.2011 - 31.03.2012
Poskytovatel: Česko-německý fond budoucnosti ()
Detail projektu

Rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků v souladu s §6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

Trvání: 01.04.2011 - 31.03.2014
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Dějiny a literatura po roce 1945 - moderní odborné a didaktické trendy (Kombinované studium)

Trvání: 01.03.2011 - 30.05.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Ostraňování nekvalifikovanosti učitelů 1. stupně ZŠ v Karlovarském kraji

Trvání: 01.03.2011 - 30.06.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Regionální kontaktní organizace - Západní Čechy - RKO-ZČ

Trvání: 01.03.2011 - 31.12.2014
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Studium učitelství pro MŠ jako dialog praxe s teorií

Trvání: 01.03.2011 - 28.02.2014
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Uplatnění kvalitativně nového pravděpodobnostního posudku spolehlivosti stavebních a strojních konstrukcí metodou SBRA (Simulation-Based Reliability Assessment)

Trvání: 01.03.2011 - 31.12.2014
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Seminars at the Jugendbildungsstaette 2011

Trvání: 01.02.2011 - 30.04.2012
Poskytovatel: Česká národní agentura Mládež - Národní institut dětí a mládeže MŠMT ()
Detail projektu

We are Europeans

Trvání: 05.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION, DG Enlargement ()
Detail projektu

NetRegio - Platforma pro akceleraci sítí vztahů a vazeb mezi prostředím výzkumu regionálního rozvoje a aplikační sférou

Trvání: 03.01.2011 - 01.01.2014
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

7. Česko-německé setkání mládeže

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Aktivní senior

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Centrum počítačové grafiky (CPG)

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Centrum základního výzkumu pro dynamickou ekonomii a ekonometrii (CZVDEE)

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

INKLUZE-11: Systém podpory znevýhodněných studentů: Podpora integrace zdravotně handicapovaných studentů a studentů pocházejících ze sociálně znevýhodněných sku

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

INTERSTUD-11: Stipendijní program pro nadané zahraniční studenty

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace a rozšíření výuky využitím moderních audiovizuálních technologií na Fakultě ekonomické v Chebu

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

MARKETING-11

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

MOBILITA-11: Mobilitní program pro studenty

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Meziuniverzitní síť technických a metodických opatření na ochranu proti plagiátorství

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Nové mobility studentů na univerzitě v Heidelbergu

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Pilotní projekt hodnocení výsledků tvůrčí umělecké činnosti ke stanovení ukazatelů VKM a B3 pro umělecké školy a fakulty účastnící se Centralizovaného rozvojové

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Prohloubení aktivit magisterského programu typu double degree pro strojní inženýry.

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Regulace a identifikace parametrů střídavých elektrických pohonů v kritických provozních stavech

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2014
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Rozvoj univerzit třetího věku na českých vysokých školách

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Rozšiřování nabídky vzdělávacích kurzů regionální síťové akademie ZČU

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2013
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Sdílená evidence výsledků (SEV)

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Společný kurz studentů ekonomie Západočeské univerzity v Plzni a Marquette University, Milwaukee, USA

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Společný program studentů Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni a studentů z Hogeschool Rotterdam, Nizozemí

Trvání: 01.01.2011 - 30.11.2011
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

TECHNIKA-11: Rozvoj přístrojového vybavení a informační a komunikační technologie

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

VaVpI-11: Příprava projektů a podpora jejich realizace

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace studijního oboru Dopravní a manipulační technika s ohledem na potřeby trhu práce

Trvání: 10.09.2010 - 09.09.2013
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

IHISTUD - Inovace výuky historických věd s důrazem na mezioborový přístup a interkulturní dialog

Trvání: 01.09.2010 - 31.08.2013
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace jazykového vzdělávání na ZČU

Trvání: 01.09.2010 - 31.07.2013
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Modulární systém vzdělávání zaměstnanců Západočeské univerzity v Plzni

Trvání: 01.09.2010 - 31.08.2013
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

ROZVOJ - Rozvojová studia

Trvání: 01.09.2010 - 31.08.2013
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Dobrovolně všemi směry 2010

Trvání: 15.07.2010 - 31.10.2011
Poskytovatel: Česká národní agentura Mládež - Národní institut dětí a mládeže MŠMT ()
Detail projektu

EVS-Antikomplex - Multikulturní historie a současnost Sudet

Trvání: 15.07.2010 - 31.10.2011
Poskytovatel: Česká národní agentura Mládež - Národní institut dětí a mládeže MŠMT ()
Detail projektu

EVS-JUBI-Seminars at the Jugendbildungsstaette

Trvání: 15.07.2010 - 31.10.2011
Poskytovatel: Česká národní agentura Mládež - Národní institut dětí a mládeže MŠMT ()
Detail projektu

Youth Informing Youth

Trvání: 15.07.2010 - 31.10.2011
Poskytovatel: Česká národní agentura Mládež - Národní institut dětí a mládeže MŠMT ()
Detail projektu

Zvýšení kvality a rozšíření nabídky UCV ZČU v Plzni v oblasti dalšího vzdělávání

Trvání: 01.06.2010 - 31.05.2013
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Kompetentní učitel

Trvání: 01.04.2010 - 30.05.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Rozvíjení pedagogicko-psychologických kompetencí učitelů praktického vyučování a odborného výcviku

Trvání: 01.04.2010 - 31.05.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace přístupových prvků počítačové sítě Západočeské univerzity v Plzni

Trvání: 12.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

AV TECHNIKA-10: Rekonstrukce vybavení AV techniky v hlavních přednáškových sálech

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Aktivní stárnutí/Aktivní senior

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Festival Západočeské univerzity v Plzni

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Magisterský studijní program "Double degree"

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Nové plazmové zdroje pro depozici vrstev a modifikaci povrchů

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

OP-10:Příprava projektů do operačních programů

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

PROPAGACE?10

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Podpora účasti akademických pracovníků z českých a zahraničních univerzit na mezinárodní konferenci DisCo

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

RESPECT - Směrem k topografii tolerance a rovnému respektu. Srovnávací studie politik distribuce veřejných prostor v kulturně diverzifikovaných společnostech.

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2011
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION ()
Detail projektu

Registr výsledků tvůrčí umělecké činnosti a Metodika hodnocení výsledků tvůrčí umělecké činnosti

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Rozvoj vzdělávání seniorů v rámci U3V na českých vysokých školách

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Společný magisterský program typu double degree pro strojní inženýry

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Tvorba evropské sítě pro vzdělávání s využitím einteligentních technologií pro vzdálenou komunikaci

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

U3V-10: Rozšíření nabídky programů univerzity třetího věku a dalších programů celoživotního vzdělávání pro seniory Plzně a blízkého okolí

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Využití impact testu při výuce materiálově orientovaných předmětů

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Selected Aspects of Prohibition of Discrimination

Trvání: 01.12.2009 - 30.11.2010
Poskytovatel: European Commission - Employment, Social Affairs and Equal Opportunities DG ()
Detail projektu

Vzdělávání akademických a vědeckých pracovníků v oblasti přípravy a řízení projektů financovaných z evropských zdrojů

Trvání: 01.09.2009 - 31.08.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Mezioborový dialog jako podpora rozvoje vzdělanosti na vysokých školách, ve vědě, výzkumu a vývoji

Trvání: 01.07.2009 - 30.06.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

SCICOM - Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy

Trvání: 01.07.2009 - 30.03.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Videodokument: Plzeňský kraj méně známý (Toulky venkovskou krajinou)

Trvání: 01.07.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Komplexní systém kariérového poradenství pro studenty vysokých škol Plzeňského kraje

Trvání: 01.05.2009 - 30.04.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Konstruktivismus v praxi vysokých škol

Trvání: 01.05.2009 - 30.04.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výzkum a vývoj zařízení a technologie nanouhlíkového prachu detonační metodou

Trvání: 01.03.2009 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Metoda optimálního nastavení rotace femorální komponenty totální endoprotézy kolenního kloubu bez náhrady čéšky a její vliv na redukci patelárních komplikací

Trvání: 01.02.2009 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR ()
Detail projektu

ArtCamp 2009

Trvání: 01.01.2009 - 30.11.2009
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Development of a Finite Element Model of the Human Thorax and Upper Extremities - THOMO

Trvání: 01.01.2009 - 30.10.2012
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION ()
Detail projektu

Historie česko-bavorského pohraničí v letech 1945 - 2008

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2011
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Podpora účasti zahraničních hostů na slavnostním zasedání Vědecké rady FST ku příležitosti oslav 60 let vysokého školství v Plzni

Trvání: 01.01.2009 - 30.11.2009
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Počítačová učebna pro multimediální výuku cizých jazyků

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Rozvoj a regionální růst Univerzit třetího věku v ČR

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Struktura vývojové poruchy koordinace u dětí mladšího školního věku a její diagnostika

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2011
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

TECHNIKA-09: Plnění technických požadavků

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

VaVpI-09: Příprava projektů pro OP VaVpI

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Zvyšování pasivní bezpečnosti zranitelných účastníků dopravy

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo dopravy České republiky ()
Detail projektu

Česko - saská vysokoškolská iniciativa

Trvání: 01.01.2009 - 31.08.2012
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Mediální podpora Techmania science center

Trvání: 07.07.2008 - 15.11.2009
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Mezinárodní letní škola umění ArtCamp 2008

Trvání: 01.06.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Videodokument: Šumava v díle Karla Klostermanna

Trvání: 28.05.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Aplikace sférické instrumentované indentace pro hodnocení pevnostních vlastností a houževnatosti konstrukčních materiálů-SPHER-IND

Trvání: 01.02.2008 - 31.12.2009
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

DISKRÉTNÍ SIMULACE VNITŘNÍ DOPRAVY PŘI MONTÁŽI

Trvání: 01.01.2008 - 31.12.2009
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

IG-08: Informační vzdělávání bez bariér: webový portál pro rozvoj informační gramotnosti a podporu celožitovního vzdělávání

Trvání: 01.01.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Meditace o základech vědy

Trvání: 01.01.2008 - 31.07.2008
Poskytovatel: Vzdělávací nadace Jana Husa ()
Detail projektu

PŘÍSTROJE-08: Rozvoj přístrojového vybavení

Trvání: 01.01.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Registr-08: Národní registr VŠKP a systém na odhalování plagiátů

Trvání: 01.01.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Rozvoj a podpora provozu Univerzit třetího věku v ČR

Trvání: 01.01.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

TECHNIKA-08: Plnění technických požadavků

Trvání: 01.01.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Zavedení měření parametrů digitálního televizního vysílání a anténních rozvodů signálů do výuky

Trvání: 01.01.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Integrace videokonferenčního systému do běžné praxe ZČU

Trvání: 15.11.2007 - 14.11.2008
Poskytovatel: Cesnet, z.s.p.o. ()
Detail projektu

A pozdravujte filozofy!

Trvání: 01.11.2007 - 31.12.2007
Poskytovatel: Západočeská univerzita v Plzni ()
Detail projektu

Mezinárodní letní škola umění ArtCamp

Trvání: 01.06.2007 - 31.12.2007
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Vývoj vrtacích multifunkčních nástrojů pro vysoce produktivní a přesnou výrobu kruhových otvorů

Trvání: 01.06.2007 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Konkurenceschopnost malých měst v České republice

Trvání: 06.04.2007 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ()
Detail projektu

Regionální kontaktní organizace Západní Čechy RKO-ZČ

Trvání: 18.01.2007 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Alternativní reprezentace obrazové informace s využitím triangulací

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2009
Poskytovatel: Akademie věd České republiky ()
Detail projektu

HABILITACE-07: Podpora habilitačního a jmenovacího řízení

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2007
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

KVALITA-07:Vnitřní a vnější hodnocení veškerých činností ZČU

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2007
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

MANAGER-07: Program na zvýšení kvality a efektivity řízení ZČU

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2007
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

OPVaVpI-07: První etapa projektů strukturálních fondů - operační pprogram "Výzkum a vývoj pro inovace"

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2007
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Pokročilé algoritmy pro řešení sdružených úloh v elektromagnetismu

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2009
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Rozšíření vývojové laboratoře

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2007
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

TECHNIKA-07

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2007
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Technické památky Plzeňska

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2007
Poskytovatel: Nadace Duhová energie ČEZ ()
Detail projektu

Vliv interpersonální komunikace na nastolování důležitých témat veřejného diskurzu

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2007
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vytvoření typových projektů pro klíčové předměty oboru Finanční informatika

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2007
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Využití astronomického dalekohledu při výuce

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2007
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vývoj a výzkum moderních frézovacích nástrojů pro tvrdé obrábění

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2008
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Redukce bariér při získávání učitelské praxe

Trvání: 19.12.2006 - 30.06.2008
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

ARCANE - historická archeologie jihozápadní Asie

Trvání: 27.11.2006 - 29.11.2006
Poskytovatel: European Science Found ()
Detail projektu

COMPANIONS - Intelligent, Persistent, Personalised Multimodal Interfaces to the Internet

Trvání: 01.11.2006 - 31.10.2010
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION ()
Detail projektu

Nové experimentální systémy pro výzkum termomechanických nestabilit tribologických procesů ve strojních zařízeních

Trvání: 01.11.2006 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Zvýšení bezpečnosti jaderných elektráren při haváriích typu LOCA

Trvání: 01.11.2006 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Rozvoj multimediální výuky na Ústavu umění a designu ZČU v Plzni

Trvání: 20.10.2006 - 31.12.2008
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Projektové řízení ve veřejném sektoru

Trvání: 01.09.2006 - 31.08.2008
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Mezioborový dialog a spolupráce, jako základní předpoklad interdisciplinární vzdělanosti vědeckých, výzkumných a pedagogických pracovníků

Trvání: 01.07.2006 - 30.06.2008
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Ověřené studijní programy pro další vzdělávání učitelů zaměřené na využití možností science center ve výuce přírodovědných a technických oborů

Trvání: 01.07.2006 - 30.06.2008
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Rozšíření možností získání učitelské kvalifikace

Trvání: 01.07.2006 - 30.06.2008
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Rozšíření nabídky celoživotního vzdělávání v oblasti počítačových sítí na Západočeské univerzitě

Trvání: 01.07.2006 - 30.06.2008
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

MATEO - Mechatronic Centre

Trvání: 01.06.2006 - 31.07.2007
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

MATEO - TeTRInno SMARTEX

Trvání: 01.06.2006 - 31.07.2007
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Studium běloruských studentů

Trvání: 01.06.2006 - 30.06.2007
Poskytovatel: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky ()
Detail projektu

Surface Transport 3B FP6-2005-Transport-4 SAFETY IN MOTION - SIM

Trvání: 01.06.2006 - 30.11.2009
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION ()
Detail projektu

Zkvalitnění přístupu k elektronickým studijním oporám (courseware) vybraných studijních programů na ZČU

Trvání: 01.06.2006 - 31.05.2008
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Zvyšování jazykové kvalifikace učitelů 1. a 2. stupně ZŠ a nižších ročníků gymnázií, kteří vyučují cizí jazyky, připravují se na získání odborné jazykové způsob

Trvání: 01.06.2006 - 31.10.2007
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Studijní stáž pro vysokoškolské studenty z Iráku v oborech "Dějiny a kultura Předního východu" a "Archeologie"

Trvání: 01.05.2006 - 31.12.2006
Poskytovatel: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky ()
Detail projektu

Výzkum a optimalizace systému elektrického odlučování s vysokou mírou odlučivosti dle platných (a připravovaných) předpisů EU

Trvání: 01.05.2006 - 31.12.2009
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Studie zaměření přeshraniční spolupráce hraničních regionů České republiky se sousedními regiony Bavorska a Horního Rakouska

Trvání: 05.04.2006 - 31.12.2006
Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ()
Detail projektu

Program podpory růstu podniků v Karlovarském kraji

Trvání: 01.04.2006 - 31.03.2008
Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ()
Detail projektu

Centrum počítačové grafiky (CPG)

Trvání: 01.03.2006 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Návrh systémů automatického logického zařízení

Trvání: 01.03.2006 - 28.02.2009
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Webnet-EAI

Trvání: 01.03.2006 - 28.02.2007
Poskytovatel: Cesnet, z.s.p.o. ()
Detail projektu

Začínáme spolu

Trvání: 01.02.2006 - 31.12.2006
Poskytovatel: Nadace Duhová energie ČEZ ()
Detail projektu

Fungování středisek uživatelské podpory v prostředí evropských univerzit

Trvání: 30.01.2006 - 29.01.2007
Poskytovatel: Cesnet, z.s.p.o. ()
Detail projektu

7. ročník Interdisciplinárního semináře v Nečtinech

Trvání: 16.01.2006 - 30.04.2006
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Trainee program jako nástroj kariérního rozvoje

Trvání: 10.01.2006 - 10.01.2008
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Geomorfologický a enviromentální informační systém jako nástroj výzkumu a managementu krajiny

Trvání: 01.01.2006 - 31.12.2007
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Komplexní řešení teoretických a aplikačních problémů financování malých a středních podniků v podmínkách tržního prostředí Evropské unie

Trvání: 01.01.2006 - 31.12.2008
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Modelling of connections between part sof machines - numerical simulations and experimental verification

Trvání: 01.01.2006 - 31.12.2007
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Nestacionární napjatost a disperzní vlastnosti ortotropních těles

Trvání: 01.01.2006 - 31.12.2008
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Vznik termoelastické nestability v pohyblivém kontaktu se třením

Trvání: 01.01.2006 - 31.12.2008
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Bezpečné zpřístupnění citlivých univerzitních zdrojů uživatelům z veřejného Internetu

Trvání: 22.12.2005 - 21.12.2006
Poskytovatel: Cesnet, z.s.p.o. ()
Detail projektu

Numerická analýza a počítačová simulace experimentálního měření mikromechanických vlastností materiálu

Trvání: 01.12.2005 - 30.11.2007
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

SUPORT CZ.04.4.09./4.1.00.1/0067

Trvání: 01.12.2005 - 28.02.2008
Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ()
Detail projektu

Budoucnost RRA v České republice

Trvání: 01.09.2005 - 31.12.2006
Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ()
Detail projektu

Marketingový management obcí, měst a regionů

Trvání: 01.09.2005 - 31.12.2006
Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ()
Detail projektu

Rozběh interuniverzitního studia v síti vybraných univerzit ČR

Trvání: 01.09.2005 - 31.08.2007
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Zvýšení adaptability a konkurenceschopnosti podniků v Plzeňském kraji

Trvání: 01.09.2005 - 31.08.2007
Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ()
Detail projektu

Materiální zázemí a nákup literatury pro obor Design

Trvání: 01.06.2005 - 31.12.2005
Poskytovatel: Nadace Duhová energie ČEZ ()
Detail projektu

POLIS - Tvorba a podpora nediskriminační sociální, vzdělávací zaměstnanostní politiky

Trvání: 01.06.2005 - 31.05.2008
Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ()
Detail projektu

Účelový dar pro technické fakulty ZČU

Trvání: 01.06.2005 - 31.12.2005
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Ready project Connecting Rehabilitation and Development in European Mining Regions: City of Oelsnitz, Ore Mountains

Trvání: 22.05.2005 - 31.08.2006
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

RAXEN6 National Focal Point

Trvání: 18.01.2005 - 31.01.2006
Poskytovatel: European Monitoring Centre on Racism and Xenofobia ()
Detail projektu

Analýza a rozvoj metod odhadu stavu nelineárních stochastických systému

Trvání: 01.01.2005 - 31.12.2005
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Automatické vyhledávání klíčových slov v proudu zvukových dat

Trvání: 01.01.2005 - 31.12.2009
Poskytovatel: Akademie věd České republiky ()
Detail projektu

Centrum pro mobilitu v České republice

Trvání: 01.01.2005 - 31.12.2007
Poskytovatel: Akademie věd České republiky ()
Detail projektu

Modelování mechanických vlastností vybraných živých tkání od buněčné úrovně

Trvání: 01.01.2005 - 31.12.2007
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Oddálení separace mezních vrstev od stěn difuzoru a snížení trát

Trvání: 01.01.2005 - 31.12.2005
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Studium mechanismů tribologického chování systémů tenká vrstva - substrát při analýze "Pin - on - Disc"

Trvání: 01.01.2005 - 31.12.2005
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Studium vlivu deponovaných nanovrstev na řezivost nových druhů řezné keramiky a slinutých karbidů

Trvání: 01.01.2005 - 31.12.2005
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Využití stripové reprezentace pro morphing

Trvání: 01.01.2005 - 31.12.2005
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výzkum možností online komunikace občana a veřejné správy s použitím znalostních systémů

Trvání: 01.01.2005 - 31.12.2007
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Zavedení služby WiFi připojení na ZČU do praxe a její napojení do AA(A) infrastruktury sdružení CESNET

Trvání: 01.10.2004 - 30.09.2005
Poskytovatel: Cesnet, z.s.p.o. ()
Detail projektu

Geomorfologický informační systém jako základ enviromentálních aplikací

Trvání: 01.09.2004 - 31.12.2005
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Regionální management jako cesta k udržitelnému rozvoji venkovských regionů

Trvání: 01.09.2004 - 31.12.2006
Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ()
Detail projektu

Studijní pobyt pracovníků v pracovišti Výpočetního centra Univerzity v Karlsruhe

Trvání: 26.08.2004 - 25.08.2005
Poskytovatel: Cesnet, z.s.p.o. ()
Detail projektu

Školení administrátorů certifikační autority Entrust

Trvání: 26.08.2004 - 25.02.2005
Poskytovatel: Cesnet, z.s.p.o. ()
Detail projektu

Efektivní komunikace pro zahraniční vztahy - prezentace a schůzky

Trvání: 05.07.2004 - 09.07.2004
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Databáze EBSCO - zdroj vědeckých informací pro humanitní a společenské obory

Trvání: 01.07.2004 - 31.12.2008
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

IN-CO GRAD 2004-2006

Trvání: 01.07.2004 - 30.06.2006
Poskytovatel: Národní agentura pro evropské vzdělávací programy ()
Detail projektu

IN-CO PLUS 2004-2006

Trvání: 01.07.2004 - 30.06.2006
Poskytovatel: Národní agentura pro evropské vzdělávací programy ()
Detail projektu

Multilicence pro zajištění kontinuity přístupu k přírodovědným informačním zdrojům

Trvání: 01.07.2004 - 31.12.2008
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

KOMPAS II - podporuje aktivaci vlastních schopností pro uchazeče o zaměstnání bez středního vzdělání obtížně uplatnitelných na trhu práce

Trvání: 23.04.2004 - 22.03.2005
Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ()
Detail projektu

Port@l - implementace portálového řešení IBM WebSphere Portal v českém univerzitním prostředí

Trvání: 26.02.2004 - 25.02.2005
Poskytovatel: Cesnet, z.s.p.o. ()
Detail projektu

Experimentální modelování proudění v biomechanice člověka

Trvání: 16.02.2004 - 31.12.2004
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Databáze pro studenty

Trvání: 01.01.2004 - 31.12.2004
Poskytovatel: Nadace Duhová energie ČEZ ()
Detail projektu

Fond rozvoje - TO G1

Trvání: 01.01.2004 - 31.12.2004
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Fond rozvoje - TO G6

Trvání: 01.01.2004 - 31.12.2004
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Informační zdroje na podporu výzkumu v informatice

Trvání: 01.01.2004 - 31.12.2008
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Mikrostruktura tkáně a matematické modely cév

Trvání: 01.01.2004 - 31.12.2004
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Podpora bakalářského studijního programu "Blízkovýchodní studia"

Trvání: 01.01.2004 - 31.12.2004
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Pokračování licence Literature Online pro akademické instituce

Trvání: 01.01.2004 - 31.12.2008
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Problém emisivity v bezkontaktním měření teplot a teplotních polí

Trvání: 01.01.2004 - 31.12.2004
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Realizace interaktivně informačního portálu pro vědecko-technické aplikace

Trvání: 01.01.2004 - 31.12.2008
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Rekostrukce povrchů geometrických objektů z rozptýlených bodů

Trvání: 01.01.2004 - 31.12.2004
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Učební materiál multimediálního charakteru pro výuku technické angličtiny

Trvání: 01.01.2004 - 31.12.2004
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Začínáme spolu

Trvání: 01.01.2004 - 31.12.2004
Poskytovatel: Nadace Duhová energie ČEZ ()
Detail projektu

Zkracování technologického řetězce výroby moderními technologiemi obrábění

Trvání: 01.01.2004 - 31.12.2004
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Program spolupráce s Marquette University 2004

Trvání: 28.12.2003 - 04.04.2004
Poskytovatel: Západočeská univerzita v Plzni ()
Detail projektu

Studijní pobyt pracovníků Centra infromatizace a výpočetní techniky na University of Michigan

Trvání: 21.11.2003 - 20.11.2004
Poskytovatel: Cesnet, z.s.p.o. ()
Detail projektu

Interpretace vybraných sémantických gest cizinci - pilotní studie k připravovanému výzkumu zaměřenému na význam neverbální složky komunikace pro integraci cizin

Trvání: 01.10.2003 - 31.12.2003
Poskytovatel: Západočeská univerzita v Plzni ()
Detail projektu

Project Lingua 110008-CP-1-2003-1-CZ-Lingua-L1

Trvání: 01.10.2003 - 01.10.2005
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Regionální kontaktní organizace pro 6. RP - západní Čechy, RKO - ZČ

Trvání: 01.10.2003 - 31.12.2006
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Zvýšení odborné kvalifikace síťových specialistů ZČU v Plzni v oblasti moderních komunikačních technologiích

Trvání: 22.09.2003 - 21.09.2004
Poskytovatel: Cesnet, z.s.p.o. ()
Detail projektu

Finanční dar na podporu vědy a vzdělávání - konference DIAGNOSTIKA 03

Trvání: 15.09.2003 - 31.12.2003
Poskytovatel: ŠKODA ELECTRIC a.s. ()
Detail projektu

Modelování mechanického chování močového měchýře a uretry během mikce

Trvání: 01.09.2003 - 31.12.2004
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

IN-CO GRAD 2003 - 2005

Trvání: 01.07.2003 - 31.05.2005
Poskytovatel: Národní agentura pro evropské vzdělávací programy ()
Detail projektu

Program Socrates/Erasmus (Erasmus University Charter)

Trvání: 01.07.2003 - 30.09.2007
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Program Socrates/Erasmus (Erasmus University Charter)

Trvání: 01.07.2003 - 30.09.2007
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vývoj nových průmyslových aplikací HVOF stříkaných povlaků

Trvání: 01.05.2003 - 31.12.2005
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Didaktické využití programů počítačové algebry

Trvání: 01.01.2003 - 31.12.2003
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Digitální měření rychlosti a polohy rotoru elektrického točivého stroje

Trvání: 01.01.2003 - 31.12.2003
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Doudlebské nářečí a slovník

Trvání: 01.01.2003 - 31.12.2003
Poskytovatel: Akademie věd České republiky ()
Detail projektu

Hodnocení opotřebení břitů povlakovaných nástrojů

Trvání: 01.01.2003 - 31.12.2003
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Koncertní a soutěžní výkony studentů 2003

Trvání: 01.01.2003 - 28.12.2003
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Kvalitativní a numerická analýza nelineárních diferenciálních rovnic

Trvání: 01.01.2003 - 31.12.2005
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Laboratoř pro výuku počítačové grafiky a jejích aplikací

Trvání: 01.01.2003 - 31.12.2003
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Mediánové filtry

Trvání: 01.01.2003 - 31.12.2003
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Nové nanokrystalické materiály a jejich příprava

Trvání: 01.01.2003 - 31.12.2003
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Numerická simulace dvoufázového proudění páry v energetických zařízréních

Trvání: 01.01.2003 - 31.12.2003
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Návrh postupu pro automatické značkování změn řečníka v rozhovoru

Trvání: 01.01.2003 - 31.12.2003
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Parametrizace řečového signálu pro rozpoznánvání mluvené češtiny

Trvání: 01.01.2003 - 31.12.2003
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Použítí systému COSMOS/Works pro technické analýzy v elektrotechnice

Trvání: 01.01.2003 - 31.12.2003
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Predikce J-R křivek, plastických a lomových nestabilit s užitím konstitutivních relací na bázi dutinových modelů

Trvání: 01.01.2003 - 31.12.2005
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Příspěvek na pořízení kopírovacího stroje

Trvání: 01.01.2003 - 31.03.2004
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Softwarová implementace ALE MKP řešiče problémů interakce kontinuí

Trvání: 01.01.2003 - 31.12.2003
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Studium v oblasti optimalizace řezného procesu při frézování v režimu HSC

Trvání: 01.01.2003 - 31.12.2003
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Testovací a servisní systém stavebnice MAT

Trvání: 01.01.2003 - 28.12.2003
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Tvůrčí dílna mladých pěveckých interpretů (2.ročník)

Trvání: 01.01.2003 - 31.12.2003
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Východiska, zdroje a technické zázemí e-learningu

Trvání: 01.01.2003 - 31.12.2005
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Vývoj netradičního atomobilu - minimobil

Trvání: 01.01.2003 - 31.12.2003
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výzkum možností efektivní aplikace jednoduchých exaktních metod v logistickém manegementu a marketing managementu českých podniků

Trvání: 01.01.2003 - 31.12.2005
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Zpřístupnění moderních informačních techolodií studentům ZČU

Trvání: 01.01.2003 - 31.12.2003
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Řešení rámů tvářecích strojů z hlediska tuhosti, hmotnosti a účinnosti

Trvání: 01.01.2003 - 31.12.2003
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Řízení moderních regulovaných pohonů

Trvání: 01.01.2003 - 31.12.2003
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Žárové nástřiky - moderní technologie povrchvých úprav

Trvání: 01.01.2003 - 31.12.2003
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Měřící přístroje pro měření elektrických a neelektrických veličin

Trvání: 01.09.2002 - 28.12.2002
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

EUA Quality Culture Project - Colaborative Arrangements

Trvání: 01.07.2002 - 30.06.2003
Poskytovatel: European University Association ()
Detail projektu

IN-CO CZECH 2002-2004

Trvání: 01.06.2002 - 31.07.2004
Poskytovatel: Národní agentura pro evropské vzdělávací programy ()
Detail projektu

Studie biodiverzity a ekologie řasové flóry Košuteckých jezírek

Trvání: 01.03.2002 - 28.12.2002
Poskytovatel: Západočeská univerzita v Plzni ()
Detail projektu

Aeroelasticita v energetice s vlivem nelinearit

Trvání: 01.01.2002 - 31.12.2004
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Grafické studio

Trvání: 01.01.2002 - 28.12.2002
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Implementace managementu a marketingu do oblasti regionálního rozvoje

Trvání: 01.01.2002 - 31.12.2004
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Integrace počítačové podpory pro výuku technologického projektování

Trvání: 01.01.2002 - 28.12.2002
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Interaktivní podpora studia geometrie na ZČU

Trvání: 01.01.2002 - 28.12.2002
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Mikrofázová separace a vlastnosti supramolekulárních polymerních systémů

Trvání: 01.01.2002 - 31.12.2004
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Mimoškolní vzdělávání pracovníků knihoven v oblasti ICT

Trvání: 01.01.2002 - 28.12.2002
Poskytovatel: Ministerstvo kultury České republiky ()
Detail projektu

Moderní metody projektování spínačů velkých stejnosměrných proudů pro elektrické pohony vozidel

Trvání: 01.01.2002 - 30.06.2004
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Nový exaktní přístup k automatickému nastavování průmyslových regulátorů

Trvání: 01.01.2002 - 31.12.2004
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Návrh technologie pro odloučení NOx z kouřových spalin

Trvání: 01.01.2002 - 28.12.2002
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Otevřené technologie ve vzdělávacím procesu

Trvání: 01.01.2002 - 31.12.2003
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Podpora využití elektronických informačních zdrojů studenty ZCU

Trvání: 01.01.2002 - 28.12.2002
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Rozvoj škálové kontinuální termodynamiky s aplikacemi v biologii a biomechanice

Trvání: 01.01.2002 - 28.12.2004
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Specializované softwarové vybavení ve veřejných učebnách

Trvání: 01.01.2002 - 28.12.2002
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Studium a propagace transdisciplinárních aspektů vědeckých a filosofických disciplin

Trvání: 01.01.2002 - 31.12.2004
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Studium vlivu podmínek obrábění na proces frézování v režimu HSC

Trvání: 01.01.2002 - 28.12.2002
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Teoretické modelování a simulace rychlých dynamických dějů interakcí fyzikálních polí

Trvání: 01.01.2002 - 31.12.2004
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Vega2-zpřístupnění vysokorychlostní sítě do budov humanitních fakult

Trvání: 01.01.2002 - 28.12.2002
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vlivy polovodičových měničů na napájecí síť a napájená zařízení

Trvání: 01.01.2002 - 28.12.2002
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vybavení výuk. lab.říd.,měř. a vyhodnoc.tech.

Trvání: 01.01.2002 - 28.12.2002
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výzkum investičně nenáročné restrukturalizace nosných vnitropodnikových vztahů v malých a středních podnicích

Trvání: 01.01.2002 - 31.12.2004
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Výzkum systémů výkonové elektroniky se zmenšenou interferencí

Trvání: 01.01.2002 - 31.12.2004
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Začlenění progresivního podnikov. IS do studijního programu Strojní inženýrství

Trvání: 01.01.2002 - 28.12.2002
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Zkvalitnění akvizice UK ZČU v Plzni s využitím prostředí WWW

Trvání: 01.01.2002 - 28.12.2002
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

IN-CO GRAD 2001-2002

Trvání: 01.12.2001 - 31.07.2003
Poskytovatel: Národní agentura pro evropské vzdělávací programy ()
Detail projektu

MALACH

Trvání: 01.10.2001 - 30.09.2007
Poskytovatel: National Science Foundation ()
Detail projektu

Program VISK - Vzdělávání pracovníků knihoven v oblasti IT

Trvání: 01.05.2001 - 28.12.2001
Poskytovatel: Ministerstvo kultury České republiky ()
Detail projektu

Databáze Celex - základní informační zdroj o právu EU

Trvání: 01.01.2001 - 28.12.2003
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Difuzorová proudění se specifickými okrajovými podmínkami

Trvání: 01.01.2001 - 31.12.2003
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Digitální měření točivého momentu el. stroje

Trvání: 01.01.2001 - 28.12.2001
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Doplněk ke školení práce s iformačními zdroji- videopříručka

Trvání: 01.01.2001 - 28.12.2001
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Efektivní využití staršího hardvare v moderních aplikacích

Trvání: 01.01.2001 - 28.12.2001
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace předmětů v certif. prog. \"Sociologie v ekonomické praxi\"

Trvání: 01.01.2001 - 28.12.2001
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Kompenzace šumu v systémech automatického rozp. mluvené češtiny

Trvání: 01.01.2001 - 28.12.2001
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Laboratoř profesionální konstruktérské poč. grafiky

Trvání: 01.01.2001 - 28.12.2001
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Modernizace výuky na FEL a FST zav. cvičení na robotu fy Merlin

Trvání: 01.01.2001 - 28.12.2001
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Modernizace výuky o tvorbě audiovizuálního a multimediálního programu

Trvání: 01.01.2001 - 28.12.2001
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Moduly pro měření a analýzu výkonu v třífázových obvodech pomocí PC

Trvání: 01.01.2001 - 28.12.2001
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Multimediální jazyková laboratoř

Trvání: 01.01.2001 - 28.12.2001
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Ověření kalibrátorů a dalších měřidel

Trvání: 01.01.2001 - 28.12.2001
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Teoretická podpora inovace pohonu regulačních tyčí jaderného reaktoru 440 MW

Trvání: 01.01.2001 - 28.12.2002
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

VaV na ZČU

Trvání: 01.01.2001 - 28.12.2001
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Vytvoření speciální počítačové laboratoře se zaměřením na průmyslový design

Trvání: 01.01.2001 - 28.12.2001
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výukové centrum pro další vzdělávání knihovníků v České republice

Trvání: 01.01.2001 - 28.12.2001
Poskytovatel: Open society found ()
Detail projektu

Zahájení digitalizace publikací ZČU v Plzni

Trvání: 01.01.2001 - 28.12.2001
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vývoj a pilotování základních on-line výukových kurzů (BATCOS)

Trvání: 01.12.2000 - 30.11.2003
Poskytovatel: Národní agentura pro evropské vzdělávací programy ()
Detail projektu

Komplexní vlastnosti řezných nástrojů vytvořených reaktivní obloukovou depozicí binárními a multikomponentními tenkými vrstvami nitridu kovů

Trvání: 01.09.2000 - 31.08.2002
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

On-line komunikace a synchronizace v množině distribuovaných simulačních modelů zaměřených na strojírenství a vytvořených v heterogenním prostředí

Trvání: 01.09.2000 - 28.12.2002
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Virtuální kurz dalšího vzdělávání ředitelů škol

Trvání: 01.09.2000 - 31.08.2003
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Informační systém pro výzkum Evropské unie - databáze KnowEurope

Trvání: 01.07.2000 - 28.12.2003
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Nanocomposite hard coatings

Trvání: 01.07.2000 - 28.12.2000
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Zajištění základních dokumentografických bází dat pro technické obory

Trvání: 01.07.2000 - 28.12.2002
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Regionální kontaktní organizace Západní Čechy - RKO ZČ

Trvání: 01.04.2000 - 31.12.2003
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Biodiverzita a ekologie sinic a řas rašelinišť Krušných hor

Trvání: 01.01.2000 - 28.12.2002
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Diagnostika pevných transformátorových izolantů

Trvání: 01.01.2000 - 28.12.2000
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Dělicí stěny - optimální využití prostoru k výuce v tělocvičnách a halách

Trvání: 01.01.2000 - 28.12.2000
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Efektivní využití softwarových prostředků při výuce v aplikovaných oborech

Trvání: 01.01.2000 - 28.12.2000
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace laboratoře mechanických vlastností tenkých vrstev

Trvání: 01.01.2000 - 28.12.2000
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace univerzitních učeben a zřízení studentského DTP pracoviště

Trvání: 01.01.2000 - 28.12.2000
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace vybavení laboratoře Elektrických měření

Trvání: 01.01.2000 - 28.12.2000
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Integrace výpočetních služeb pro výuku informatiky

Trvání: 01.01.2000 - 28.12.2000
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Komplexní model vybraných typů elektromechanických přeměn

Trvání: 01.01.2000 - 28.12.2002
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Model interakce elektrického obvodu, plazmatu a chladícího média v pracovní komoře plazmatronu nebo vypínače velmi vysokého napětí

Trvání: 01.01.2000 - 28.12.2002
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Modernizace učebny

Trvání: 01.01.2000 - 28.12.2000
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Modernizace ve výuce předmětů o tvorbě multimediálního programu

Trvání: 01.01.2000 - 28.12.2000
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Modernizace výuky

Trvání: 01.01.2000 - 28.12.2000
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Multifunkční centrum Virtuální polytechnické knihovny jako zdroj informací a služeb pro oblast technických a aplikovaných přírodních věd

Trvání: 01.01.2000 - 28.12.2003
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Multimediální podpora rozvoje kreativního a geometrického myšlení

Trvání: 01.01.2000 - 28.12.2000
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Praktická realizace měření pomocí Internetu

Trvání: 01.01.2000 - 28.12.2000
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Prezentace věd. výsledků na mezinárod. konferenci

Trvání: 01.01.2000 - 28.12.2000
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Rozvoj kritického myšlení v dalším vzdělávání učitelů matematiky

Trvání: 01.01.2000 - 28.12.2000
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Rozšíření elektronických služeb Univerzitní knihovny ZČU v prostředí www

Trvání: 01.01.2000 - 28.12.2000
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Spolehlivost pohonů s elektrickými motory napájenými pulzním napětím

Trvání: 01.01.2000 - 28.12.2002
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Teoreticko-experimentální studie chování únavových trhlin v nehomogenních a anisotropních prostředích realizovaná na materiálech používaných v českém jaderném p

Trvání: 01.01.2000 - 28.12.2002
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Velkoplošná multilicence na přístup do databáze Web of Science

Trvání: 01.01.2000 - 28.12.2003
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Zabezpečení knihovního fondu UK ZČU - TEK Cheb

Trvání: 01.01.2000 - 28.12.2000
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Zabezpečení knihovního fondu studovny UK - PED ve Veleslavínově ul.

Trvání: 01.01.2000 - 28.12.2000
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Zprístupnění databáze MathSci matematické vědecké komunitě ČR

Trvání: 01.01.2000 - 28.12.2003
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Zpřístupnění knihovního fondu Právnické knihovny ZČU a jeho zabezpečení

Trvání: 01.01.2000 - 28.12.2000
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Účast na konferenci ve Velké Británii

Trvání: 01.01.2000 - 28.12.2000
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Audio vizuální technika

Trvání: 01.07.1999 - 28.12.1999
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Nákup dvoukanálového osciloskopu

Trvání: 01.07.1999 - 28.12.1999
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Upgrade PC

Trvání: 01.07.1999 - 28.12.1999
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Dovybavení Moderního konstrukčního pracoviště (MOKP)

Trvání: 01.01.1999 - 28.12.1999
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Flora a vegetace vybraných zvláště chráněných území na Plzeňsku

Trvání: 01.01.1999 - 28.12.1999
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Malé pracoviště vizualizace elektronických technologií

Trvání: 01.01.1999 - 28.12.1999
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Mezinárodní konference k 50. letům VŠSE

Trvání: 01.01.1999 - 28.12.1999
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Numerické a experimentální modelování v aeropružnosti

Trvání: 01.01.1999 - 28.12.2001
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Podpora doktorandských prací

Trvání: 01.01.1999 - 28.12.1999
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Praktická realizace sběrnice CAN na ZČU

Trvání: 01.01.1999 - 28.12.1999
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Předplatné časopisu Nature na 1. pololetí 1999

Trvání: 01.01.1999 - 28.12.1999
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Přesná měření hluku a vibrací

Trvání: 01.01.1999 - 28.12.1999
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Systémově integrované projektování a řízení výrobních průmyslových podniků

Trvání: 01.01.1999 - 31.12.2003
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Virtuální spektrální analýza

Trvání: 01.01.1999 - 28.12.1999
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Využití virtuální instrumentace ve výuce měření

Trvání: 01.01.1999 - 28.12.1999
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Využití výkonných grafických pracovních stanic pro výuku a odbornou činnost

Trvání: 01.01.1999 - 28.12.1999
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Využití výzkumné práce studentů v oblasti techniky vysokých napětí ve výuce

Trvání: 01.01.1999 - 28.12.1999
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výzkum a modelování makroskopických systémů a procesů mnoha-škálového charakteru

Trvání: 01.01.1999 - 31.12.2004
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vědecká práce studentů matematického zaměření

Trvání: 01.01.1999 - 28.12.1999
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Zařazení kursu vodních rostlin do výuky botaniky

Trvání: 01.01.1999 - 28.12.1999
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Zpřístupnění knihovního fondu knihovny FPE ZČU a jeho zabezpečení

Trvání: 01.01.1999 - 28.12.1999
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Doktorandské studium a brain-drain

Trvání: 01.01.1998 - 28.12.1999
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Generátory termického plazmatu s kapalinovou stabilizací oblouku

Trvání: 01.01.1998 - 28.12.2000
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Hydrogenerátory pracující při proměnlivých otáčkách

Trvání: 01.01.1998 - 28.12.2000
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Plzeňská akademická metropolitní síť - projekt Vega

Trvání: 01.01.1998 - 28.12.2000
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Prezentace a zastupování ČR v mezinárodní organizaci - CIGRE (Mezinárodní konference velkých vysokonapěťových elektrických systémů)

Trvání: 01.01.1998 - 28.12.2002
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Prezentace a zastupování ČR v mezinárodní organizaci, výboru a pracovní skupině pro elektrotechniku - CIGRE, IEEE

Trvání: 01.01.1998 - 31.12.2002
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Využití a podpora superpočítačových technologií - projekt Lyra

Trvání: 01.01.1998 - 28.12.2000
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výzkum jevů v elektrických regulačních pohonech velkého výkonu

Trvání: 01.01.1998 - 28.12.2000
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Charakterizace zdrojů akustické emise v ocelových konstrukcích

Trvání: 01.01.1997 - 28.12.1999
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Vliv geometrických nespojitostí pevných těles na šíření napěťových vln

Trvání: 01.01.1997 - 28.12.1999
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Tvrdé a supertvrdé povlaky vytvořené nekonvenčními plazmovými procesy

Trvání: 01.01.1996 - 28.12.2001
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Cíl projektu: Cílem projektu Podpora rozvoje studijního prostředí na ZČU je zvýšení kvality vzdělávacího prostředí modernizací a doplněním univerzitního vybavení. Jedná se zejména o modernizaci počítačových a jazykových učeben, studoven, přednáškových sálů, univerzitní knihovny atd. Uvedený projekt má přímou vazbu na výuku a přímý dopad na studenty pregraduálního studia (cílová skupina projektu). Realizace projektu zásadní měrou přispěje k modernizaci výukového prostředí ZČU.

                                 Eu

Odkaz na umístění zde.

RRA Plzeňského kraje o.p.s. - SMART AKCELERÁTOR Plzeškého kraje

Anotace: Chytrá specialilzace znamená, že regionální opatření se soustředí na silné stránky a přednosti dané oblasti. SMART-watch usiluje o to, aby tato chytá specializace byla součástí Regionálních inovačních strategií (RIS) střední Evropy. Toho projekt dosahuje monitorováním jednotlivých RIS - každý region shromažďuje data v jiné struktuře, a proto SMART-watch vypracuje společnou metodiku a nástroje pro benchmarking, které umožní situaci zpřehlednit
Annotation: Smart specialisation means that policies for a specific region focus on that area’s strengths and comparative advantages. SMART-watch seeks to ensure that smart specialisation is part of central Europe’s regional innovation strategies (RIS). The project does this by establishing a system for monitoring RISs: As each region gathers data in different structures, SMART-watch will develop a common methodology and benchmarking tools to improve the situation.

Link to the official website of our project

Interreg_logo

Patička