Přejít k obsahu

ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni

Kód projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Doba trvání: 01.07.2017 - 30.06.2020
Hlavní řešitel:

Klíčová slova

vzdělávání zaměstnanců, rozvoj lidských zdrojů, didaktika, pedagogika, institucionalizace, systematizace, internacionalizace, zajišťování kvality, hodnocení kvality, trh práce, podpora podnikavosti studentů, studijní neúspěšnost, poradenství, asistenčních služby, studenti se specifickými potřebami

Zpět na seznam projektů

Cíl projektu: Cílem projektu Podpora rozvoje studijního prostředí na ZČU je zvýšení kvality vzdělávacího prostředí modernizací a doplněním univerzitního vybavení. Jedná se zejména o modernizaci počítačových a jazykových učeben, studoven, přednáškových sálů, univerzitní knihovny atd. Uvedený projekt má přímou vazbu na výuku a přímý dopad na studenty pregraduálního studia (cílová skupina projektu). Realizace projektu zásadní měrou přispěje k modernizaci výukového prostředí ZČU.

                                 Eu

Odkaz na umístění zde.

RRA Plzeňského kraje o.p.s. - SMART AKCELERÁTOR Plzeškého kraje

Anotace: Chytrá specialilzace znamená, že regionální opatření se soustředí na silné stránky a přednosti dané oblasti. SMART-watch usiluje o to, aby tato chytá specializace byla součástí Regionálních inovačních strategií (RIS) střední Evropy. Toho projekt dosahuje monitorováním jednotlivých RIS - každý region shromažďuje data v jiné struktuře, a proto SMART-watch vypracuje společnou metodiku a nástroje pro benchmarking, které umožní situaci zpřehlednit
Annotation: Smart specialisation means that policies for a specific region focus on that area’s strengths and comparative advantages. SMART-watch seeks to ensure that smart specialisation is part of central Europe’s regional innovation strategies (RIS). The project does this by establishing a system for monitoring RISs: As each region gathers data in different structures, SMART-watch will develop a common methodology and benchmarking tools to improve the situation.

Link to the official website of our project

Interreg_logo

Patička