Přejít k obsahu

REŽIJNÍ NÁKLADY PROJEKTŮ 2019

Výpočet režijních nákladů v projektech je aktuálně upraven Pokynem č. 3K/2017.

Výpočet režijních nákladů pro rok 2019 byl proveden na nákladech 2018.

Pro zjištění režií stávajících projektů použijte list „Režie-stávající projekty-FTE“. Zde do příslušného pole vyplňte počet FTE evidovaný na daném projektu v roce 2019.

Po doplnění FTE se vám na listu „Režie-stávající projekty-Kč“ zobrazí výše režie, kterou můžete v daném projektu v roce 2019 použít.


Pro režie projektů nově zahajovaných v roce 2019 použijte list „Režie-nové projekty“.

Tento list použijte i pro projekty zahajované na novém pracovišti popř. pro projekty řešené na správním středisku výkonové jednotky.

Ekonomický odbor počátkem ledna 2020 doplní do listu „Režie-stávající projekty-FTE“ skutečné počty FTE k 31.12.2019 jednotlivých projektů dle sestavy MZ920u. Na listu „Režie-stávající projekty-Kč“ pak budete mít uvedenu skutečnou výši režií projektů realizovaných v roce 2019 pro případnou kontrolu resp. vypořádání projektů. 

Pro projekty OP VVV – resp. vykazování nákladů tzv. Místní kanceláře je nutné vzhledem k nutnosti prokazování těchto nákladů prvotními doklady použít upravený výpočet režijních nákladů. V těchto případech se prosím obraťte na vedoucího EO, který vám upravený výpočet zpracuje.


Přehled aktualizovaného výpočtu režií projektů pro rok 2019 po jednotlivých fakultách:

Výpočet režií pro FST

Výpočet režií pro FF

Výpočet režií pro FEK

Výpočet režií pro UJP

Výpočet režií pro FEL

Výpočet režií pro FUDLS

Výpočet režií pro FAV

Výpočet režií pro NTC

Výpočet režií pro FPR

Výpočet režií pro FPE

Výpočet režií pro FZS

Výpočet režií u projektů servisních jednotek 2019

Výpočet režií u projektů bez FTE 2019

Patička