Přejít k obsahu

REŽIJNÍ NÁKLADY PROJEKTŮ

 

Výpočet režijních nákladů byl proveden dle Pokynu č. 7K/2016 pro projekty realizované v r. 2016 a plánované v roce 2017

 

Doplňující údaje:

Na listu "Režie na projekt v Kč" jsou uvedeny režie R1, R2, R3 připadající na jednotlivé projektové zakázky realizované daným útvarem v roce 2016.


Na listu "Režie projektu - budoucí období" je možné po zadání plánovaného počtu FTE projektu u zvoleného útvaru zjistit výši režií (plán) pro daný  projekt realizovaný v roce 2017. Plánovaný počet FTE projektu se na listu "Režie projektu - budoucí období" zadává do příslušných polí na řádku "Předpokládaný počet FTE projektu - plán".

 

Přehled aktualizovaného výpočtu režií projektů za rok 2017 po jednotlivých fakultách:

Výpočet režií pro FST

Výpočet režií pro FEL

Výpočet režií pro FPR

Výpočet režií pro FF

Výpočet režií pro FDULS

Výpočet režií pro FPE

Výpočet režií pro FEK

Výpočet režií pro FAV

Výpočet režií pro FZS

Výpočet režií pro NTC

Výpočet režií pro UJP

Výpočet režií u projektů bez FTE_2017

Výpočet režií u projektů servisních jednotek 2017

 

Případné dotazy či připomínky prosím směrujte na Ekonomické oddělení: Ing. Michael Holenda.

Patička