Přejít k obsahu

Základní informace

1. Název

Západočeská univerzita v Plzni (dále jen "ZČU")

 

2. Důvod a způsob založení

ZČU vznikla na základě zákona ČNR č. 314/91 Sb., o zřízení Slezské univerzity, Jihočeské univerzity, Západočeské univerzity, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a Ostravské univerzity ze dne 9. 8. 1991 sloučením Vysoké školy strojní a elektrotechnické a Pedagogické fakulty.

 

Podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách byl její název doplněn na Západočeská univerzita v Plzni.

 

3. Organizační struktura

 

4. Kontaktní spojení

Sídlo korespondenční adresa: Univerzitní 2732/8, 301 00, Plzeň, Česká republika

 

Telefon:

377 631 111 -Univerzitní 8

Fax:

377 631 112 -Univerzitní 8

Fax:

377 631 522 -sady Pětatřicátníků 14

IČO:

49777513

DIČ:

Elektronická adresa podatelny:

CZ-49777513

podatelna@zcu.cz

ID datové schránky:

zqfj9hj

Typ datové schránky:

Právnická osoba

 

5. Případné platby lze poukázat

č. účtu: 4811530257/0100 (účet pro platby v Kč)
IBAN: CZ8101000000004811530257
SWIFT: KOMBCZPPXXX

 

6. Identifikační číslo

IČ: 49777513

 

7. Daňové identifikační číslo

DIČ: CZ-49777513

 

8. Dokumenty

Významné dokumenty

 

9. Žádosti o informace

ZČU jakožto povinný subjekt dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím postupuje při vyřizování žádostí dle Směrnice rektora č. 22R/2012 o postupu pro vyřizování žádostí o informace.

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti a další podání lze učinit písemně na adresu Univerzitní 2732/8, 306 14, Plzeň, elekronicky na elektronickou adresu podatelny podatelna@zcu.cz nebo prostřednictvím datové schránky, ID datové schránky zqfj9hj.

 

11. Opravné prostředky

Žádost o přezkoumání rozhodnutí případně další opravné prostředky lze podat k orgánu, který rozhodnutí vydal. Postup při podání opravného prostředku upravuje zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.

 

12. Formuláře

Pro podání ZČU nejsou využívány formuláře.

 

13. Předpisy

13.1.Nejdůležitější používané předpisy

zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

13.2. Vydané předpisy

Vnitřní předpisy ZČU

 

14. Úhrady za poskytování informací

ZČU požaduje v souladu s ust. § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím úhradu za poskytnutí informací dle platného sazebníku.

 

15. Licenční smlouvy

ZČU neposkytuje licenční smlouvy dle § 14a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím je součástí výroční zprávy o činnosti ZČU.

Patička