Přejít k obsahu

Nedoručené písemnosti

Rozhodnutí podle § 50 odst. 5 a § 68 odst. 3 písm. a) až f) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, která se studentovi nepodařila doručit do vlastních rukou, se dle čl. 117 Studijního a zkušebního řádu ZČU považují za doručená patnáctým dnem od vyvěšení na úřední desce ZČU.

Rozhodnutí ve věci vyměření poplatku za studium je připraveno k převzetí v Informačním a poradenském centru ZČU (UI 213):

Lenka MYSLIVCOVÁ - rozhodnutí ve věci vyměření poplatku za studium č.j. 1881116/10/18 ze dne 1.10.2018, zveřejněno dne 14.11.2018

Patička