Přejít k obsahu

Informace poskytnuté na základě žádosti ze dne 1. 3. 2014

Na základě písemné žádosti byly žadateli poskytnuty následující informace:

Západočeská univerzita v Plzni (dále jen „ZČU“) vede statistiku studentů se sluchovým postižením počínaje akademickým rokem 2000/2001. Počty sluchově postižených studentů v jednotlivých letech jsou následující:

 akademický rok 2000/2001 ............... 1 student

akademický rok 2001/2002 ............... 1 student

akademický rok 2002/2003 ............... 1 student

akademický rok 2003/2004 ............... 2 studenti

akademický rok 2004/2005 ............... 2 studenti

akademický rok 2005/2006 ............... 4 studenti

akademický rok 2006/2007 ............... 5 studentů

akademický rok 2007/2008 ............... 4 studenti

akademický rok 2008/2009 ............... 5 studentů

akademický rok 2009/2010 ............... 5 studentů

akademický rok 2010/2011 ............... 3 studenti

akademický rok 2011/2012 ............... 2 studenti

akademický rok 2012/2013 ............... 1 student

akademický rok 2013/2014 ............... 1 student

K dnešnímu dni absolvovalo pět studentů. Jeden student zanechal studia.

ZČU registruje a řeší specifické vzdělávací potřeby osob centrálně prostřednictvím pracoviště Informační a poradenské centrum, které úzce spolupracuje se studijními odděleními a proděkany pro studium jednotlivých fakult. Na základě doporučení lékaře nebo jiného odborného pracoviště může dojít k úpravě podmínek studia. ZČU zároveň garantuje minimální technické a technologické zázemí a jeho přístupnost, personální zajištění služeb, zajištění kvalitní komunikace, podporu v informovanosti. ZČU dále nabízí možnost zajištění studijní asistence.

Patička