Přejít k obsahu

Informace poskytnuté na základě žádosti ze dne 10.6.2013

Na základě písemné žádosti byly žadateli poskytnuty následující informace:

Disciplinární komise Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni rozhodovala v roce 2012 celkem o dvou disciplinárních přestupcích vydávání cizí práce za vlastní, přičemž ani v jednom z těchto případů nebyla udělena sankce vyloučení ze studia, v prvním případě bylo uděleno napomenutí a v druhém případě podmíněné vyloučení ze studia na dobu šesti měsíců.

Patička