Přejít k obsahu

Informace poskytnuté na základě žádosti ze dne 12.3.2013

Na základě písemné žádosti byly žadateli dne 4.4.2013 poskytnuty následující informace:

Níže uvedená tabulka obsahuje poplatky vybírané jednotlivými fakultami a Ústavem umění a designu za zápis v mimořádném termínu.

 

Součást

Fakulta

ekonomická

Fakulta

elektrotechnická

Fakulta

filozofická

Fakulta

pedagogická

Poplatek

500,- Kč

500,- Kč

500,- Kč

500,- Kč

  

Součást

Fakulta

právnická

Fakulta

strojní

Fakulta

zdravotnických studií

Ústav

umění a designu

Poplatek

500,- Kč

500,- Kč

2.000,- Kč

500,- Kč

Fakulta aplikovaných věd poplatek za zápis v mimořádném termínu nevybírá.

 

O poplatku není vydáváno rozhodnutí dle ust. § 68 odst. 3 písm. f) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění, neboť se nejedná o poplatek spojený se studiem, nýbrž o poplatek administrativní.

 

Západočeská univerzita v Plzni nejedná s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ohledně právního rámce vybírání uvedeného poplatku, je jí však známo stanovisko ministerstva (č.j. MSMT-3 756/2013-30), které je založeno na rozlišení poplatků za nadstandardní služby a poplatků za služby, na jejichž poskytnutí mají studenti právo ze zákona, a tudíž bezplatně. Západočeská univerzita v Plzni bude dále postupovat v souladu s tímto stanoviskem.

 

Vzhledem ke skutečnosti, že všechny administrativní poplatky jsou v účetním systému vedeny pod stejným názvem, že se jedná o administrativní úkon, a dále také existuje více těchto administrativních poplatků ve stejné výši jako je stanoven poplatek za zápis v mimořádném termínu, není možné zpětné vyhledání provedených plateb k určení počtu vybraných poplatků za zápis v mimořádném termínu, nemůžeme Vám sdělit počet studentů, od kterých byl poplatek za zápis v mimořádném termínu v kalendářním roce 2012 vybrán, ani celkovou výši takto vybraných poplatků.

Patička