Přejít k obsahu

Informace poskytnuté na základě žádosti ze dne 2.9.2013

Na základě písemné žádosti byly žadateli poskytnuty následující informace týkající se předmětu RVF - Rozbor výkonnosti firmy v akademickém roce 2012/2013 pro kombinované studium.

Semestr

Termín zkoušky

Písemná zkouška

Ústní zkouška

zimní

8. 1. 2013

ANO

ANO

zimní

18. 1. 2013

ANO

ANO

letní

3. 4. 2013

ANO

ANO

letní

9. 5. 2013

ANO

ANO

letní

17. 6. 2013

ANO

ANO

letní

26. 8. 2013

ANO

ANO

letní

30. 8. 2013

ANO

ANO

 

 

 

 

 

 

Ve všech termínek zkoušky pro kombinované studium byla organizována písemná a ústní část zkoušky. Úspěšné vykonání první částky zkoušky, tj. písemného testu, bylo podmínkou pro připuštění k ústní části zkoušky.

 

Semestr

Počet zapsaných studentů

Známka 1

Známka 2

Známka 3

Známka 4

Bez účasti u zkoušky

zimní

27

0

7

10

2

8

letní

10

0

5

2

0

3

 

 

 

 

Všechny termíny zkoušek pro kombinovanou formu studia byly vypsány pro zimní i letní semestr. Studenti kombinované formy se tedy mohli přihlásit na zkoušku v obou semestrech. Na portálu Západočeské univerzity v Plzni je u všech termínů zkoušky pro kombinované studium v roce 2011/2012 a 2012/2013 uvedeno, že jsou určené pro zimní a letní semestr, tedy pro studenty, kteří mají předmět zapsán v zimním nebo letním semestru. Není možné dohledat konkrétní rok, kdy toto bylo studentům umožněno poprvé.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patička