Přejít k obsahu

Informace poskytnuté na základě žádosti ze dne 21.11.2012

Na základě písemné žádosti byly žadateli dne 17.12.2012 poskytnuty následující informace:


1) Západočeská univerzita v Plzni (dále jen ZČU) zveřejňuje v souladu s ust. § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění (dále jen zákon) informace na adrese http://www.zcu.cz/pracoviste/uredni-deska/Zakladni-informace.html.


2) Pro zveřejňování poskytnutých informací dle ust. § 5 odst. 3 zákona byla vytvořena adresa http://www.zcu.cz/pracoviste/uredni-deska/poskytovani-informaci.html.


3) Informace zveřejňované ve výroční zprávě dle ust. § 18 odst. 1 zákona byly za předchozí kalendářní rok uveřejněny ve výroční zprávě o činnosti ZČU za rok 2011, ve které ZČU informovala o tom, že v roce 2011 nezaregistrovala žádné podané žádosti o informace a neposkytla žádnou výhradní licenci. Stejně tak v roce 2010 ZČU nezaregistrovala žádné podané žádosti o informace.


Žadateli zároveň byly poskytnuty rozpočty na roky 2011 a 2012 a podklady pro jednání akademického senátu ZČU.

 

Následně byly žadateli dne 22.3.2013 poskytnuty informace o finančních plnění z veřejných prostředků poskytnutých v roce 2011 rektorce, prorektorům a kvestorovi ZČU.

Patička