Přejít k obsahu

Informace poskytnuté na základě žádosti ze dne 23.4.2013

Na základě písemné žádosti byly žadateli poskytnuty následující informace:

Ke dni 30. 4. 2013 studuje na Fakultě ekonomické Západočeské univerzity v Plzni celkem 1 785 studentů.

 

studijní program

počet studentů

bakalářský

1 345

navazující

393

doktorský

47

 

 

 

Patička