Přejít k obsahu

Informace poskytnuté na základě žádosti ze dne 26. 10. 2015

Na základě písemné žádosti byly žadateli poskytnuty následující informace:

Níže uvádíme počty zaměstnanců Západočeské univerzity v Plzni.

 

počet zaměstnanců zaměstnaných v pracovním poměru

k 1. 1. 2013 ……………… 2 167

k 1. 1. 2014 ……………… 2 244

k 1. 1. 2015 ……………… 2 264

 

počet zaměstnanců zaměstnaných na základě dohody o pracovní činnosti

k 1. 1. 2013 ……………… 428

k 1. 1. 2014 ……………… 425

k 1. 1. 2015 ……………… 377

 

počet zaměstnanců zaměstnaných na základě dohody o provedení práce

k 1. 1. 2013 ……………… 219

k 1. 1. 2014 ……………… 284

k 1. 1. 2015 ……………… 912

Patička