Přejít k obsahu

Informace poskytnuté na základě žádosti ze dne 5. 1. 2015_2

Na základě písemné žádosti byly žadateli poskytnuty následující informace:

Dle ust. § 10 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění (dále jen „zákon o vysokých školách“) zastupují rektora v jím stanoveném rozsahu prorektoři. Prorektor pro studijní a pedagogickou činnost byl pověřen podepisovat rozhodnutí podle § 90 odst. 1 zákona o vysokých školách rozhodnutím rektora č. 24R/2012 Zastupování rektora prorektory, přičemž rozhodnutí č.j. ................. ze dne ................ je právě rozhodnutím dle ust. § 90 odst. 1 zákona o vysokých školách, kterým byla zamítnuta Vaše žádost o uznání zahraničního vzdělání a kvalifikace v České republice.

 

V příloze Vám zasíláme kopii rozhodnutí rektora č. 24R/2012 spolu s kopií rozhodnutí rektora č. 23R/2012, kterým byl pan doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D., potvrzen ve funkci prorektora pro studijní a pedagogickou činnost.

Patička