Přejít k obsahu

Informace poskytnuté na základě žádosti ze dne 7. 7. 2015

Na základě písemné žádosti byly žadateli poskytnuty následující informace:

V následující tabulce uvádíme počty žádostí o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v pedagogických oborech řešených Západočeskou univerzitou v Plzni v letech 2010 – 2014.

 

 

rok

počet žádostí

počet zamítnutých žádostí

2010

16

3

2011

27

4

2012

32

2

2013

15

3

2014

11

1

Patička