Přejít k obsahu

Informace poskytnuté na základě žádosti ze dne 7. 7. 2015

Na základě písemné žádosti ze dne 7. 7. 2015 byly žadateli sděleny následující informace:

Studentům (absolventům) bakalářského studijního oboru Veřejná správa nejsou umožňovány přestupy na nenavazující magisterský studijní program, obor Právo. Všichni uchazeči musí projít přijímacím řízením. Poslední přestupy byly realizovány v roce 2009.

Žádosti o přezkum rozhodnutí o nepřijetí ke studiu budou posuzovány podle sestupně vytvořeného pořadí na základě získaných bodů v Národní srovnávací zkoušce a zda-li uchazeč doručil úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení. Poslední přijímaný uchazeč v oboru Veřejná správa dosáhl 478 bodů a v oboru Právo 610 bodů.

Na otázku, kolik studentů bude na základě odvolání dodatečně přijato na magisterský studijní obor Právo, nelze odpovědět, protože není známo, kolik přijatých uchazečů se skutečně zapíše ke studiu a kolik míst bude volných do limitu. Fakulta právnická přijme maximální počet uchazečů, který dovolí limit studentů pro akademický rok 2015/2016 přijmout. Limity, které byly Fakultě právnické přiděleny jsou následující: obor Veřejná správa 91 studentů, obor Právo 242 studentů.

Patička