Přejít k obsahu

Informace poskytnuté na základě žádosti ze dne 8. 6. 2014

Na základě písemné žádosti byly žadateli poskytnuty kopie čtyři posledních anonymizovaných pravomocných rozhodnutí, kterými byly sníženy nebo prominuty poplatky za delší studium či byla odložena jejich splatnost.

Patička