Přejít k obsahu

Informace poskytnutá na základě žádosti doručené dne 1. 11. 2017

Na základě písemné žádosti byla žadateli poskytnuta kopie diplomové práce absolventa Fakulty právnické ZČU, a to včetně kopií posudků a zápisu o průběhu obhajoby.

Patička