Přejít k obsahu

Informace poskytnutá na základě žádosti doručené dne 2. 6. 2018

Na základě písemné žádosti byly žadateli poskytnuty informace týkající se počtu studentů v bakalářském a magisterském prezenčním studiu Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni v akademickém roce 2017/2018.

Fakulta filozofická ZČU má ke dni 4. 6. 2018 v akademickém roce 2017/2018 má  tyto počty studentů:

  • v bakalářském prezenčním studiu 245 studentů mužů a 565 studentek žen,
  • v magisterském prezenčním studiu 80 studentů mužů a 175 studentek žen.

Patička