Přejít k obsahu

Informace poskytnutá na základě žádosti doručené dne 21. 5. 2018

Na základě písemné žádosti byly žadateli poskytnuty informace týkající se projektů financovaných z veřejných zdrojů České republiky, Evropské unie, fondů EHP, Norska v limitu nad 50 mil. Kč za období od 1.6.2016 do 31.12.2017, a to seznam podaných žádostí a seznam rozhodnutí jimiž byly projektu finanční prostředky přiznány.

Patička