Přejít k obsahu

Informace poskytnuté na základě žádosti doručené dne 13. 3. 2017

Na základě písemné žádosti byly žadateli poskytnuty informace týkající se služeb poskytovaných společnostmi NEWTON Media, a.s., Anopress IT, a.s. a Media Tenor, spol. s r.o. Západočeské univerzitě v Plzni.

Patička