Přejít k obsahu

Informace poskytnuté na základě žádosti doručené dne 31. 1. 2017

V návaznosti na písemnou žádost ZČU poskytla žadateli informaci, že v žádném z žadatelem uvedených případů ZČU nevydala, po zrušení dříve vydaných osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice, rozhodnutí, které by takové vzdělání uznávalo.

Patička