Přejít k obsahu

Informace poskytnuté na základě žádosti ze dne 13. 7. 2016

Na základě písemné žádosti byly žadateli poskytnuty následující dokumenty:

studijní a zkušební řád, studijní plán bakalářského studijního programu Právní spefializace, studijní obor Veřejná správa, sdělení děkana FPR č. 10D/2009 ze dne 23. 1. 2009, pokyn děkana FPR ze dne 8. 4. 2009 a kopie bakalářské práce absolventa FPR, a to včetně posudků a zápisu o průběhu obhajoby.

Patička