Přejít k obsahu

Informace poskytnuté na základě žádosti ze dne 20. 10. 2016

Na základě písemné žádosti byly žadateli poskytnuty následující informace.

Počty studentů ovlivňují výši finančních zdrojů, které jsou ZČU poskytnuté dle Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (č.j. MSMT-901/2016-1) v rámci  rozpočtového okruhu I a II. Jedná se o příspěvek poskytnutý dle ukazatele A, který je primárně počítán dle počtu studentů a dále o příspěvky a dotace poskytnuté dle ukazatelů K, C, J, S a U, jejichž výpočet s počtem studentů souvisí. Výše uvedená pravidla jsou k dispozici na http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/uplne-zneni-pravidel-pro-poskytovani-prispevku-a-dotaci-3.

Konkrétní výše zmíněných příspěvků a dotací je uvedena v části 3 ve výročních zprávách o hospodaření ZČU za jednotlivé minulé roky, které jsou k dispozici na http://www.zcu.cz/media/about/important-documents/vyrocni-zpravy.html.

Patička