Přejít k obsahu

Rezervace plexi stojánků

Pronájem reklamních PLEXI stojánků

Pro propagaci aktivit a událostí, které pořádá univerzita, její součásti či studentské organizace, případně další subjekty, jejichž činnost souvisí se ZČU, je možné rezervovat reklamní plochu v oboustranných plexi stojáncích.

Plexi stojánek

Jaká reklamní plocha je k dispozici?

 • 50 stojánků v menze Bory
  z toho 24 ks pro útvar Vnější vztahy (s označením "ZČU")
  a 26 ks pro další aktivity (13x s číslicí "1" a 13x s číslicí "2")
 • 28 stojánků v menze Kollárova
  z toho 14 ks pro útvar Vnější vztahy (s označením "ZČU")
  a 14 ks pro další aktivity (7x s číslicí "1" a 7x s číslicí "2")
 • formát letáčků: A5 (na výšku)

Co je třeba pro využití reklamní plochy udělat?

 • kontaktovat odbor Vnější vztahy (Hanu Kalašovou) a uvést jméno nájemce, název akce a dobu pronájmu (od – do)
 • vytisknout letáčky v příslušném množství a umístit je v menze dle dohodnutého termínu rezervace do příslušných stojánků (označené číslem 1 nebo 2)
 • upozorňujeme, že se rezervace týká jedné strany stojánků; oboustranné letáčky je nutné hlásit předem a objednat dvojnásobnou reklamní plochu; prosíme o pochopení, že takovému požadavku lze vyhovět pouze v "hluchých" termínech, kdy nejsou ostatní reklamní plochy plně či z větší části obsazené
 • Odbor Vnějších vztahů nezajišťuje vkládání letáčků do stojánků!

Pro koho a za jakých podmínek je reklamní plocha k dispozici?

 • pro univerzitu, její součásti a studentské organizace je reklamní plocha k dispozici zdarma
 • za pronájem komerčním subjektům účtujeme poplatek:
  • 650,- Kč za měsíc v menze na Borech (13 stojánků z jedné strany)
  • 350,- Kč za měsíc v menze v Kollárově ulici (7 stojánků z jedné strany)

Aktuální stav rezervací lze zjistit v níže přiložených kalendářích:

Patička