Přejít k obsahu

Propagační materiály

Díky pestré paletě propagačních předmětů mohou studenti, absolventi a příznivci univerzity dát jednoduše najevo svůj vztah k ZČU. Nabídka předmětů je několikrát ročně doplňována a rozšiřována.

Propagační předměty pro osobní potřebu

lze zakoupit prostřednictvím e-shopu, v prodejně skript (v prostorách Univerzitní knihovny na Borech) či v prodejně vydavatelství ZČU v Chebu.

Propagační předměty pro jednotlivá pracoviště ZČU

vydává centrální sklad ZČU na žádanku (řada 20; pí Skalová) na adrese Univerzitní 22 (budova FST).
Aktuální stav skladu včetně nákupních cen si mohou prohlédnout tajemníci fakult v MAGIONU
(MAGION – Číselníky – Tisk sestav – Stav materiálového skladu ke dni – 0082 - Sklad a prodej propagace PS).

Dílčí informace o cenách či stavu na skladě může poskytnout jak centrální sklad, tak Hana Kalašová za odbor Vnějších vztahů.

Objednávky propagačních předmětů ZČU zajišťuje odbor Vnějších vztahů (pí Kalašová), kde je taktéž možné vznést požadavky na nákup.

Propagační tiskoviny

Výdej propagačních tiskovin pro jednotlivá pracoviště ZČU zajišťuje odbor Vnějších vztahů
kromě cykloprůvodce, který se kupuje z centrálního skladu stejně jako ostatní propagační předměty.

Patička