Přejít k obsahu

On-line publikace

Fakulta aplikovaných věd

Identifikace systémů a filtrace

   Jindřich Duník
   Vydala Fakulta aplikovaných věd ZČU v Plzni, 2018.
   ISBN 978-80-261-0775-0
   publikace zdarma ke stažení
 

Data a znalosti 2017

   Josef Steinberger, Martin Zíma, Dalibor Fiala, Martin Dostal, Michal Nykl (eds.)
   Vydala Fakulta aplikovaných věd ZČU v Plzni, 2017.
   ISBN 978-80-261-0720-0
   publikace zdarma ke stažení (.pdf)
 

SDE 2014. XXIX Seminar in Differential Equations. Volume I. Differential Variational Inequalities: A Gentle Invitation

  Radek Cibulka
   Vydala Fakulta aplikovaných věd ZČU v Plzni, 2016.
   ISBN 978-80-261-0616-6
   publikace zdarma ke stažení (.pdf)
 

Herbář funkcí

  Jan Čepička, Petr Girg, Petr Nečesal, Josef Polák
   Vydala Fakulta aplikovaných věd ZČU v Plzni, 2015.
   ISBN 978-80-261-0588-6
   publikace zdarma ke stažení (.pdf)
 

Kapitoly z historie kybernetiky

  Jan Romportl
   Vydala Fakulta aplikovaných věd ZČU v Plzni, 2013.
   ISBN 978-80-261-0185-7
   publikace zdarma ke stažení (.pdf)
 

Fakulta ekonomická

978-80-261-0759-0(web)

Metodické listy pro předměty doktorského studijního programu P6208 Ekonomika a management Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni

   Lilia Dvořáková a kolektiv
   Vydala Fakulta ekonomická ZČU v Plzni, 2018.
   ISBN 978-80-261-0759-0
   publikace zdarma ke stažení (.pdf)
 

Projektový management. Cvičebnice

   Jiří Vacek, Radim Špicar, Václav Sova Martinovský
   Vydala Fakulta ekonomická ZČU v Plzni, 2017.
   ISBN 978-80-261-0756-9
   publikace zdarma ke stažení
 

Financial Information for Management

   Marie Černá, Jana Hinke
   Vydala Fakulta ekonomická ZČU v Plzni, 2017.
   ISBN 978-80-261-0738-5
   odkaz na publikaci do Courseware (dostupné studentům předmětu AFIM)
 

Tvorba strategických partnerství na mikroregionální úrovni

   Jiří Ježek, Jana Krbová, Jan Kopp a Pavel Šaradín
   Vydala Fakulta ekonomická ZČU v Plzni, 2016.
   ISBN 978-80-261-0679-1
   publikace zdarma ke stažení (.pdf)
 

Aplikace IAS/IFRS

   Jana Hinke
   Vydala Fakulta ekonomická ZČU v Plzni, 2016.
   ISBN 978-80-261-0662-3
 
 

IAS/IFRS ve schématech

   Jana Hinke, Marie Černá
   Vydala Fakulta ekonomická ZČU v Plzni, 2016.
   ISBN 978-80-261-0661-6
 
 

Spolupráce obcí a měst

   Jiří Ježek a kolektiv
   Vydala Fakulta ekonomická ZČU v Plzni, 2015.
   ISBN 978-80-261-0698-2
   publikace zdarma ke stažení (.pdf)
 

Kritická analýza strategického plánování obcí, měst a regionů
v České republice

   Jiří Ježek
   Vydala Fakulta ekonomická ZČU v Plzni, 2015.
   ISBN 978-80-261-0678-4
   publikace zdarma ke stažení (.pdf)
 

Veřejný sektor v ČR se zaměřením na sociální transfery

   Pavlína Hejduková
   Vydala Fakulta ekonomická ZČU v Plzni, 2014.
   ISBN 978-80-261-0483-4
   publikace zdarma ke stažení (.pdf)
 

Teoretická geografie

   Marie Novotná
   Vydala Fakulta ekonomická ZČU v Plzni, 2014.
   ISBN 978-80-261-0467-4
   publikace zdarma ke stažení (.pdf)
 

Geografie Plzeňského kraje

   Alena Matušková a kolektiv
   Vydala Fakulta ekonomická ZČU v Plzni, 2014.
   ISBN 978-80-261-0461-2
   publikace zdarma ke stažení (.pdf)
 

Humánní geografie

   Alena Matušková, Magdalena Rousová
   Vydala Fakulta ekonomická ZČU v Plzni, 2014.
   ISBN 978-80-261-0465-0
   publikace zdarma ke stažení (.pdf)
 

Regionální rozvoj

   Jiří Ježek a kolektiv
   Vydala Fakulta ekonomická ZČU v Plzni, 2014.
   ISBN 978-80-261-0462-9
   publikace zdarma ke stažení (.pdf)
 

Rozvojový potenciál států BRICS v 21. století

   Monika Čechurová, Jiří Preis
   Vydala Fakulta ekonomická ZČU v Plzni, 2014.
   ISBN 978-80-261-0460-5
   publikace zdarma ke stažení (.pdf)
 

Modul: Geografie – teoretický a metodologický základ

   Marie Novotná a kolektiv
   Vydala Fakulta ekonomická ZČU v Plzni, 2014.
   ISBN 978-80-261-0463-6
   publikace zdarma ke stažení (.pdf)
 

Geografické informační systémy v humánní geografii

   Marie Novotná
   Vydala Fakulta ekonomická ZČU v Plzni, 2014.
   ISBN 978-80-261-0466-7
   publikace zdarma ke stažení (.pdf)
 

Digitální atlas socioekonomických aktivit Plzeňského kraje

   Marie Novotná, Alena Matušková, Magdalena Rousová
   Vydala Fakulta ekonomická ZČU v Plzni, 2014.
   ISBN 978-80-261-0464-3
   publikace zdarma ke stažení (.pdf), příloha: mapy (.zip)
 

Ekonomika malých a středních podniků. Studijní opora

   Miroslav Pavlák
   Vydala Fakulta ekonomická ZČU v Plzni, 2013.
   ISBN 978-80-261-0268-7
   publikace zdarma ke stažení (.pdf)
 

Fakulta elektrotechnická

19th International Symposium on High Voltage Engineering

   Rainer Haller (ed.)
   Vydala Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni, 2015.
   ISBN 978-80-261-0477-3
   publikace zdarma ke stažení (.zip)
 

Proceedings of the Intensive Programme 2014

   Kolektiv autorů
   Vydala Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni, 2014.
   ISBN 978-80-261-0356-1
   publikace zdarma ke stažení (.pdf)
 

Fakulta filozofická

Texte de spécialité, texte scientifique à l’université

   Helena Horová et al.
   Vydala Fakulta filozofická ZČU v Plzni, 2017.
   ISBN 978-80-261-0761-3
   publikace zdarma ke stažení (.pdf)
 
978-80-261-0683-8

Dějiny evropských politických teorií

   Ondřej Stulík
   Vydala Fakulta filozofická ZČU v Plzni, 2016.
   ISBN 978-80-261-0683-8
   publikace zdarma ke stažení (.pdf)
 

Qom, náboženské centrum Íránu

   Veronika Sobotková, Daniel Křížek
   Vydala Fakulta filozofická ZČU v Plzni, 2016.
   ISBN 978-80-261-0552-7
   publikace zdarma ke stažení (.pdf)
 

Kapitoly z kvalitativního výzkumu

   Laco Toušek a kol.
   Vydala Fakulta filozofická ZČU v Plzni, 2015. (*)
   ISBN 978-80-261-0471-1
   publikace zdarma ke stažení (.pdf)

 

Výzkum krajiny: vybrané antropologické a archeologické metody

   Petr Krištuf, Tereza Zíková a kol.
   Vydala Fakulta filozofická ZČU v Plzni, 2015. (*)
   ISBN 978-80-261-0474-2
   publikace zdarma ke stažení (.pdf)

 

Odpad očima společenských věd: metodická příručka

   Daniel Sosna, Lenka Brunclíková
   Vydala Fakulta filozofická ZČU v Plzni, 2015. (*)
   ISBN 978-80-261-0472-8
   publikace zdarma ke stažení (.pdf)

 

Vizuální antropologie: klíčové studie a texty

   Petra Burzová, Tomáš Hirt, Lubomír Lupták
   Vydala Fakulta filozofická ZČU v Plzni, 2015. (*)
   ISBN 978-80-261-0473-5
   publikace zdarma ke stažení (.pdf)

 

Katalog kosterního souboru ze hřbitova u kostela sv.Máří Magdaleny v Plzni

   Kolektiv autorů
   Vydala Fakulta filozofická ZČU v Plzni, 2015. (*)
   ISBN 978-80-261-0499-5
   publikace zdarma ke stažení (.pdf)

 

(*) Výše uvedené publikace byly realizovány v rámci projektu  NOTES – Nové technologie ve vědách o (současných i minulých) společnostech (CZ.1.07/2.3.00/20.0135). Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Mladá politologie: sborník z konference studentů doktorkých studijních programů v oblasti politických věd

   Kolektiv autorů
   Vydala Fakulta filozofická ZČU v Plzni, 2013.
   ISBN 978-80-261-0324-0
   publikace zdarma ke stažení (.pdf)
 

Science Communication se zřetelem na sociálně-vědní témata

   Přemysl Rosůlek a kolektiv
   Vydala Fakulta filozofická ZČU v Plzni, 2011.
   ISBN 978-80-261-0082-9
   publikace zdarma ke stažení (.pdf)
 

Fakulta pedagogická

Teorie a praxe hudební výchovy dětí předškolního a mladšího školního věku II

   Kolektiv autorů
   Vydala Fakulta pedagogická ZČU v Plzni, 2017.
   ISBN 978-80-261-0751-4
   publikace zdarma ke stažení (.pdf)
 
978-80-261-0710-1

Olympiáda techniky Plzeň 2017

   Kolektiv autorů
   Vydala Fakulta pedagogická ZČU v Plzni, 2017.
   ISBN 978-80-261-0710-1
   publikace zdarma ke stažení (.pdf)
 

Teorie a praxe hudební výchovy dětí předškolního a mladšího školního věku

   Kolektiv autorů
   Vydala Fakulta pedagogická ZČU v Plzni, 2016.
   ISBN 978-80-261-0677-7
   publikace zdarma ke zhlédnutí
 

Olympiáda techniky Plzeň 2016

   Kolektiv autorů
   Vydala Fakulta pedagogická ZČU v Plzni, 2016.
   ISBN 978-80-261-0620-3
   publikace zdarma ke stažení (.pdf)
 

Obsah, metody a formy polytechnické výchovy v mateřských školách

   Kolektiv autorů
   Vydala Fakulta pedagogická ZČU v Plzni, 2015.
   ISBN 978-80-261-0560-2
   publikace zdarma ke stažení (.pdf)
 

Olympiáda techniky Plzeň 2015

   Kolektiv autorů
   Vydala Fakulta pedagogická ZČU v Plzni, 2015.
   ISBN 978-80-261-0519-0
   publikace zdarma ke stažení (.zip)
 

Pregraduální vzdělávání učitelů mateřských škol jako dialog mezi teorií a praxí

   Dagmar Čábalová a kolektiv
   Vydala Fakulta pedagogická ZČU v Plzni, 2014.
   ISBN 978-80-261-0494-0
   publikace zdarma ke stažení (.pdf)
 

Metodika ověřování profesní připravenosti

   Kolektiv autorů
   Vydala Fakulta pedagogická ZČU v Plzni, 2014.
   ISBN 978-80-261-0497-1
   publikace zdarma ke stažení (.pdf)
 

Olympiáda techniky Plzeň 2014

   Kolektiv autorů
   Vydala Fakulta pedagogická ZČU v Plzni, 2014.
   ISBN 978-80-261-0372-1
   publikace zdarma ke stažení (.zip)
 

Olympiáda techniky Plzeň 2013

   Kolektiv autorů
   Vydala Fakulta pedagogická ZČU v Plzni, 2013.
   ISBN 978-80-261-0144-4
   publikace zdarma ke stažení (.pdf)
 

Olympiáda techniky Plzeň 2012

   Kolektiv autorů
   Vydala Fakulta pedagogická ZČU v Plzni, 2012.
   ISBN 978-80-261-0132-1
   publikace zdarma ke stažení (.pdf)
 

Fakulta strojní

978-80-261-0709-5

Výpočtové cvičení z předmětu Plynové turbíny a turbokompresory

   Marián Hocko, Katarína Ratkovská
   Vydala Fakulta strojní ZČU v Plzni, 2017.
   ISBN 978-80-261-0709-5
   publikace zdarma ke stažení (.pdf)
 

Soustruh: Opora pro semestrální projekty KKS/KP, KKS/SPVS1

   Martin Hynek a kolektiv
   Vydala Fakulta strojní ZČU v Plzni, 2015.
   ISBN 978-80-261-0541-1
   publikace zdarma ke stažení (.zip)
 

Vulkanizační lis: Opora pro semestrální projekty KKS/KP, KKS/SPVS1

   Martin Hynek a kolektiv
   Vydala Fakulta strojní ZČU v Plzni, 2015.
   ISBN 978-80-261-0540-4
   publikace zdarma ke stažení (.zip)
 

Konstrukce tvářecích strojů

   Milan Čechura, Jan Hlaváč, Jiří Staněk
   Vydala Fakulta strojní ZČU v Plzni, 2015.
   ISBN 978-80-261-0513-8
   publikace zdarma ke stažení (.pdf)
 

Posuvové mechanizmy - příklady

   Zdeněk Hudec
   Vydala Fakulta strojní ZČU v Plzni, 2014.
   ISBN 978-80-261-0388-2
   publikace zdarma ke stažení (.pdf)
 

28th Turbomachinery Workshop: Book of Abstracts

   Kolektiv autorů
   Vydala Fakulta strojní ZČU v Plzni, 2014.
   ISBN 978-80-261-0446-9
   publikace zdarma ke stažení (.pdf)
 

Návody na cvičení: technologický postup volně kovaného výkovku

   Soňa Benešová, Vladimír Bernášek, Pavel Bulín
   Vydala Fakulta strojní ZČU v Plzni, 2014.
   ISBN 978-80-261-0450-6
   publikace zdarma ke stažení (.pdf)
 

Technologie tváření

   Soňa Benešová, Vladimír Bernášek
   Vydala Fakulta strojní ZČU v Plzni, 2014.
   ISBN 978-80-261-0449-0
   publikace zdarma ke stažení (.pdf)
 

Uložení vřetene - příklady

   Zdeněk Hudec
   Vydala Fakulta strojní ZČU v Plzni, 2013.
   ISBN 978-80-261-0390-5
   publikace zdarma ke stažení (.pdf)
 

Obecné strojní části 1: teoretické základy, spoje, přenosové části, otočná uložení, akumulátory energie, hřídelové spojky

   Stanislav Hosnedl
   Vydala Fakulta strojní ZČU v Plzni, 2012.
   ISBN 978-80-261-0125-3
   publikace zdarma ke stažení (.pdf)
 

Hlavní pohon - příklady

   Zdeněk Hudec
   Vydala Fakulta strojní ZČU v Plzni, 2012.
   ISBN 978-80-261-0391-2
   publikace zdarma ke stažení (.pdf)
 

Tuhost obráběcích strojů

   Zdeněk Hudec
   Vydala Fakulta strojní ZČU v Plzni, 2012.
   ISBN 978-80-261-0389-9
   publikace zdarma ke stažení (.pdf)
 

Vedení hydrostatická - příklady

   Zdeněk Hudec
   Vydala Fakulta strojní ZČU v Plzni, 2012.
   ISBN 978-80-261-0395-0
   publikace zdarma ke stažení (.pdf)
 

Vedení kluzná - příklady

   Zdeněk Hudec
   Vydala Fakulta strojní ZČU v Plzni, 2012.
   ISBN 978-80-261-0394-3
   publikace zdarma ke stažení (.pdf)
 

Vedení valivá - příklady

   Zdeněk Hudec
   Vydala Fakulta strojní ZČU v Plzni, 2012.
   ISBN 978-80-261-0393-6
   publikace zdarma ke stažení (.pdf)
 

Základy stavby obráběcích strojů

   Václava Lašová
   Vydala Fakulta strojní ZČU v Plzni, 2012.
   ISBN 978-80-261-0126-0
   publikace zdarma ke stažení (.pdf)
 

KKS/KPP FAMILY TABLE

   Martin Hynek a kolektiv
   Vydala Fakulta strojní ZČU v Plzni, 2012.
   ISBN 978-80-261-0137-6
   publikace zdarma ke stažení (.pdf)
 

KKS/ICB SYSTÉM PRO/MECHANIKA

   Martin Hynek a kolektiv
   Vydala Fakulta strojní ZČU v Plzni, 2012.
   ISBN 978-80-261-0109-3
   publikace zdarma ke stažení (.pdf)
 

KKS/KPP NX UNIGRAPHICS - SHEETMETAL

   Martin Hynek a kolektiv
   Vydala Fakulta strojní ZČU v Plzni, 2012.
   ISBN 978-80-261-0123-9
   publikace zdarma ke stažení (.pdf)
 

KKS/KPP NX MODUL RENDR - Vysavač

   Martin Hynek a kolektiv
   Vydala Fakulta strojní ZČU v Plzni, 2012.
   ISBN 978-80-261-0108-6
   publikace zdarma ke stažení (.pdf)
 

KKS/KPP NX UNIGRAPHICS - Mechanismus

   Martin Hynek a kolektiv
   Vydala Fakulta strojní ZČU v Plzni, 2012.
   ISBN 978-80-261-0105-5
   publikace zdarma ke stažení (.pdf)
 

KKS/KPP CATIA V5 - Modul plochy vysavač

   Martin Hynek a kolektiv
   Vydala Fakulta strojní ZČU v Plzni, 2011.
   ISBN 978-80-261-0080-5
   publikace zdarma ke stažení (.pdf)
 

KKS/KPP SHEETMETAL V SYSTÉMU PRO/ENGINEER

   Martin Hynek a kolektiv
   Vydala Fakulta strojní ZČU v Plzni, 2011.
   ISBN 978-80-261-0050-8
   publikace zdarma ke stažení (.pdf)
 

KKS/CAE CATIA. Mlýnek na maso

   Martin Hynek a kolektiv
   Vydala Fakulta strojní ZČU v Plzni, 2011.
   ISBN 978-80-261-0036-2
   publikace zdarma ke stažení (.pdf)
 

KKS/CAE PRO/ENGINEER. Mlýnek na maso

   Martin Hynek a kolektiv
   Vydala Fakulta strojní ZČU v Plzni, 2011.
   ISBN 978-80-7043-978-4
   publikace zdarma ke stažení (.pdf)
 

KKS/CAE NX - UNIGRAPHICS JEDNOSTUPŇOVÝ PÍSTOVÝ KOMPRESOR

   Martin Hynek a kolektiv
   Vydala Fakulta strojní ZČU v Plzni, 2011.
   ISBN 978-80-7043-989-0
   publikace zdarma ke stažení (.pdf)
 

KKS/KPP NX - UNIGRAPHICS, MODUL PLOCHY - VYSAVAČ

   Martin Hynek a kolektiv
   Vydala Fakulta strojní ZČU v Plzni, 2011.
   ISBN 978-80-7043-990-6
   publikace zdarma ke stažení (.pdf)
 

KKS/CAE ZÁKLADY SYSTÉMU PRO/ENGINEER

   Martin Hynek a kolektiv
   Vydala Fakulta strojní ZČU v Plzni, 2011.
   ISBN 978-80-261-0080-5
   publikace zdarma ke stažení (.pdf)
 

Fakulta zdravotnických studií

Metodika zpracování kvalifikačních bakalářských prací

   Mgr. Václav Beránek a kolektiv
   Vydala Fakulta zdravotnických studií ZČU v Plzni, 2017.
   ISBN 978-80-261-0760-6
   publikace ke stažení (.pdf)
 

Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství VI. - Sborník příspěvků

   Kateřina Ratislavová (ed.)
   Vydala Fakulta zdravotnických studií ZČU v Plzni, 2015.
   ISBN 978-80-261-0503-9
   publikace zdarma ke stažení (.pdf)
 

Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství VII. - Sborník příspěvků

   Kateřina Ratislavová (ed.)
   Vydala Fakulta zdravotnických studií ZČU v Plzni, 2016.
   ISBN 978-80-261-0617-3
   publikace zdarma ke stažení (.pdf)
 

Nové technologie - Výzkumné centrum v západočeském regionu

Human Biomechanics 2014

   Kolektiv autorů
   Vydalo NTC ZČU v Plzni, 2014.
   ISBN 978-80-261-0421-6
   publikace zdarma ke stažení (.pdf)
 

Přednášky z moderní fyziky

   Martin Tomáš, Václav Havel
   Vydalo NTC ZČU v Plzni, 2013.
   ISBN 978-80-7043-991-3
   publikace zdarma ke stažení (.pdf)
 

Ostatní pracoviště

More Than Cultura - Více než kultura

   Anne Sophie Winkelmann
   Vydalo Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem, 2016.
   ISBN 978-80-261-0627-2
   publikace zdarma ke stažení (.pdf)
 

Patička