Přejít k obsahu

Základní informace

Odbor Výzkumu a vývoje odpovídá za rozdělení dotace na specifický vysokoškolský výzkum a dotace na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace pro potřeby tvorby rozpočtu ZČU. Administruje grantový systém a zabezpečuje činnost grantového výboru, zajišťuje evidenci účasti ZČU v jiných právnických osobách a zástupců ZČU v jiných právnických osobách. Dále zajišťuje habilitační a jmenovací řízení z pozice ZČU, zabezpečuje agendu vědecké rady ZČU, zpracovává statistické výkaznictví v oblasti výzkumu a vývoje, provádí agendu prorektora.
 
 
Adresa: Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
Telefon: +420 377 631 033
WWW: http://www.zcu.cz/pracoviste/vyz                                                        

Vedení pracoviště

vedoucí odboru Výzkum a vývoj PhDr. Irena Görnerová
Referent odboru Výzkum a vývoj Ing. Tomáš Görner, Ph.D.
Referentka odboru Výzkum a vývoj Ing. Lucie Kokrdová, DiS.
Referentka odboru Výzkum a vývoj Petra Kydlíčková

Patička