Přejít k obsahu

STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ 2010

Studentská grantová soutěž je soutěž o projekty, které se zabývají výzkumem prováděným studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů a který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním. Studentská grantová soutěž 2010 je upravena v části III směrnice rektora č. 34R/2009. Pro jednoleté projekty, které budou řešeny v roce 2010 a víceleté projekty, které se začnou řešit v roce 2010 platí Vyhlášení a zásady studentské grantové soutěže pro rok 2010.Výsledky studentské grantové soutěže 2010
Fakulta aplikovaných věd

Fakulta ekonomická

Fakulta elektrotechnická

Fakulta filozofická
Fakulta pedagogická
Fakulta právnická
Fakulta strojní


Rozdělení finančních prostředků na soutěž mezi jednotlivé součásti


Informace o využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum na Západočeské univerzitě v Plzni v roce 2010

Harmonogram studentské grantová soutěž 2010

Soutěžní lhůta: 1.12.2009 -29.1.2010

(Období, ve kterém se podávají návrhy projektů.)

Hodnotící lhůta pro součásti: 30.1. -26.2.2010

(Období, ve kterém součásti tj. fakulty a UUD hodnotí své návrhy projektů.)

Hodnotící lhůta pro grantový výbor: 27.2. -31.3.2010

(Období, ve kterém grantový výbor hodnotí návrhy projektů za celou ZČU.)


Zveřejnění výsledků soutěže: 31.3.2010

(Výsledky budou zveřejněny na těchto webových stránkách.)

Doba řešení projektů:

Jednoleté projekty: 1.4.2010 -31.12.2010

Dvouleté projekty: 1.4.2010 -31.12.2011

Tříleté projekty: 1.4.2010 -31.12.2012

Mezní termín pro vložení průběžných nebo závěrečných zpráv do IS GS: 15.1. 2011.

Postup při podávání projektů

Návrhy projektů jsou podávány výhradně prostřednictvím informačního systému grantového systému (IS GS).

1) Přihlášení se do IS GS. IS GS je součástí INISu http://www.inis.zcu.cz, použijete své Orion uživatelské jméno a heslo a v hlavní nabídce zvolíte odkaz "Grantový systém".
2) Zvolíte

a) "evidence projektů" a "nový projekt"

b) nebo "soutěže" a "nový projekt"

Název soutěže v IS GS je "Studentská grantová soutěž".

3) Vyplníte formulář návrhu projektu. Pokud návrh chcete podat zvolíte "uložit jako vypracovaný", jestliže návrh nechcete podat a chcete na něm ještě pracovat, zvolíte "uložit jako rozpracovaný", pokud chcete návrh vymazat, zvolíte "vymazat projekt".

Často kladené otázky

Kontakt:
Mgr. Jan Sedláček
Odbor strategie a výzkumu
tel. 377 63 1034
e-mail: sedlac@rek.zcu.cz

Patička