Přejít k obsahu


STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ 2011

Studentská grantová soutěž je soutěž o projekty, které se zabývají výzkumem prováděným studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů a který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním. Studentská grantová soutěž 2011 je upravena v části III směrnice rektora č. 32R/2010. Pro jednoleté projekty, které budou řešeny v roce 2011 a víceleté projekty, které se začnou řešit v roce 2011 platí Vyhlášení a zásady studentské grantové soutěže pro rok 2011.

Informace o využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum na Západočeské univerzitě v Plzni v roce 2011

od 12. 12. 2011 je již možné zadávat závěrečné a průběžné zprávy (do 16. 1. 2012)

jak zadat závěrečnou a průběžnou zprávu


Výsledky studentské grantové soutěže 2011
Fakulta aplikovaných věd

Fakulta ekonomická

Fakulta elektrotechnická

Fakulta filozofická
Fakulta pedagogická
Fakulta právnická
Fakulta strojní

Rozdělení finančních prostředků na soutěž mezi jednotlivé součásti

Harmonogram studentské grantové soutěže 2011

Soutěžní lhůta: 1.12.2010 -31.1.2011

(Období, ve kterém se podávají návrhy projektů.)

Hodnotící lhůta pro součásti: 1.2. -28.2.2011

(Období, ve kterém součásti tj. fakulty a UUD hodnotí své návrhy projektů.)

Hodnotící lhůta pro grantový výbor: 1.3. -31.3.2011

(Období, ve kterém grantový výbor hodnotí návrhy projektů za celou ZČU.)


Zveřejnění výsledků soutěže: 31.3.2011

(Výsledky budou zveřejněny na těchto webových stránkách.)

Doba řešení projektů:

Jednoleté projekty: 1.4.2011 -31.12.2011

Dvouleté projekty: 1.4.2011 -31.12.2012

Tříleté projekty: 1.4.2011 -31.12.2013

Mezní termín pro vložení průběžných nebo závěrečných zpráv do IS GS: 16.1. 2012.


Postup při podávání návrhů projektů

Návrhy projektů jsou podávány výhradně prostřednictvím INIS Grantový systém:

1) Přihlásíte se na http://inis.zcu.cz Pro přihlášení použijete své Orion uživatelské jméno. V hlavní nabídce zvolíte odkaz "Grantový systém".
2) Zvolíte "soutěže" "studentská grantová soutěž 2011" a "nový projekt".

3) Vyplníte formulář návrhu projektu. Pokud návrh chcete podat zvolíte "podat projekt". Jestliže chcete na návrhu ještě pracovat, zvolíte "uložit jako rozpracovaný", pokud chcete návrh vymazat, zvolíte "vymazat projekt".

Kontakt:
Ing. Žaneta Semaničová
tel. 377 63 1084
e-mail: zsemanic@rek.zcu.cz

Patička