Přejít k obsahu

STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ 2012

Studentská grantová soutěž je soutěž o projekty, které se zabývají výzkumem prováděným studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů a který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním. Studentská grantová soutěž 2012 je upravena v části III směrnice rektora č. 20R/2012. Pro jednoleté projekty, které budou řešeny v roce 2012 a víceleté projekty, které se začnou řešit v roce 2012 platí Vyhlášení a podmínky studentské grantové soutěže pro rok 2012.   Dodatek Přílohy č.1 k Vyhlášení a podmínky pro podporu studentských vědeckých konferencí pro rok 2012.

 

Informace o využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum v roce 2012

 

od 12. 12. 2012 je již možné zadávat závěrečné a průběžné zprávy (do 16. 1. 2013)

 jak zadat závěrečnou a průběžnou zprávu


Výsledky studentské grantové soutěže 2012
Fakulta aplikovaných věd

Fakulta ekonomická

Fakulta elektrotechnická

Fakulta filozofická
Fakulta pedagogická
Fakulta právnická
Fakulta strojní

  

Harmonogram studentské grantové soutěže 2012

 Soutěžní lhůta: 1.12.2011 - 12.2.2012

(Období, ve kterém se podávají návrhy projektů.)

 

Hodnotící lhůta pro součásti: 13.2. -8.3.2012

(Období, ve kterém součásti tj. fakulty a UUD hodnotí své návrhy projektů.)

 

Hodnotící lhůta pro grantový výbor: 9.3. -31.3.2012

(Období, ve kterém grantový výbor hodnotí návrhy projektů za celou ZČU.)


Zveřejnění výsledků soutěže: 31.3.2012

(Výsledky budou zveřejněny na těchto webových stránkách.)

 

Doba řešení projektů:

Jednoleté projekty: 1.4.2012 -31.12.2012

Dvouleté projekty: 1.4.2012 -31.12.2013

Tříleté projekty: 1.4.2012 -31.12.2014

 

Mezní termín pro vložení průběžných nebo závěrečných zpráv do IS GS: 16.1. 2013.

 

Návrhy projektů jsou podávány výhradně prostřednictvím INIS Grantový systém:

 

1) Přihlásíte se na http://inis.zcu.cz Pro přihlášení použijete své Orion uživatelské jméno. V hlavní nabídce zvolíte odkaz "Grantový systém".
2) Zvolíte "soutěže" "studentská grantová soutěž 2012" a "nový projekt".

3) Vyplníte formulář návrhu projektu. Pokud návrh chcete podat zvolíte "podat projekt". Jestliže chcete na návrhu ještě pracovat, zvolíte "uložit jako rozpracovaný", pokud chcete návrh vymazat, zvolíte "vymazat projekt".

 

 

 

Kontakt: 
Ing. Žaneta Semaničová
tel. 377 63 1084
e-mail: zsemanic@rek.zcu.cz

Patička