Přejít k obsahu

Studentská grantová soutěž 2013

Studentská grantová soutěž je soutěž o projekty, které se zabývají výzkumem prováděným studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů a který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním. Studentská grantová soutěž je upravena ve třetí části směrnice rektora č. 30R/2013.

Pro jednoleté projekty, které budou řešeny v roce 2013 a víceleté projekty, které se začnou řešit v roce 2013 platí Vyhlášení a zásady studentské grantové soutěže pro rok 2013.

 

Vyhodnocení výsledků dosažených z účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum prováděný v roce 2013

Informace o využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum v roce 2013

 

Již je funkční vkládání příloh do průběžných a závěrečných zpráv za rok 2013.

Do průběžných a závěrečných zpráv za rok 2013, zatím nejdou vkládat přílohy, na odstaranění chyby se pracuje.

 

Od 4.12.2013 je možné podávat průběžné a závěrečné zprávy za rok 2013.

Zprávy se nově vkládají do IS OBD 3.1, přečtěte si prosím postup pro zadání zprávy.

   Zadávání průběžných a závěrečných zpráv studentské grantové soutěže

Podání průběžné nebo závěrečné zprávy za rok 2013: do 19. 1. 2014

 

 

postup zadání žádosti o změnu - podstatná změna

 

Výsledky studentské fgrantové soutěže 2013

Fakulta aplikovaných věd

Fakulta ekonomická

Fakulta elektrotechnická

Fakulta filozofická

Fakulta pedagogická

Fakulta právnická

Fakulta strojní

 

HARMONOGRAM SOUTĚŽE                                        Postup podání návrhu projektu

Soutěžní lhůta: 1. 12. 2012 - 13. 2. 2013      

Hodnotící lhůta pro součásti: 14. 2. 2013 - 3 .3. 2013 

Hodnotící lhůta pro grantový výbor: 4. 3. 2013 - 31. 3. 2013

Doba řešení projektů:  Jednoleté projekty: 1. 4. 2013 -31. 12. 2013

                                         Dvouleté projekty: 1. 4. 2013 -31. 12. 2014

                                         Tříleté projekty: 1. 4. 2013 -31. 12. 2015

 

Podání žádosti o podstanou změnu: 1. 4. 2013 - 15. 11. 2013

Podání průběžné nebo závěrečné zprávy za rok 2013: do 19. 1. 2014

Hodnocení projektů na součástech: 20. 1. 2014 - 31. 1. 2014

 

Zveřejnění výsledků soutěže dle požadavků MŠMT: 31. 3. 2014

 

Přihlášení INIS: 

Přihlásíte se na http://inis.zcu.cz Pro přihlášení použijete své Orion uživatelské jméno. V hlavní nabídce zvolíte odkaz "Grantový systém".

Jak postupovat dále je popsáno v "postup podání návrhu projektu", viz výše.
 

Kontakt: 
Ing. Žaneta Semaničová
tel. 377 63 1084
e-mail: zsemanic@rek.zcu.cz

Patička