Přejít k obsahu

Studentská grantová soutěž 2014

Studentská grantová soutěž je soutěž o projekty, které se zabývají výzkumem prováděným studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů a který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním. Studentská grantová soutěž je upravena ve třetí části směrnice rektora č. 30R/2012.

Pro jednoleté projekty, které budou řešeny v roce 2014 a víceleté projekty, které se začnou řešit v roce 2014 platí Vyhlášení a zásady studentské grantové soutěže pro rok 2014

 

Vyhodnocení výsledků dosažených z účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum prováděný v roce 2014 na Západočeské univerzitě v Plzni

 

 
 

Zadávání zdůvodnění čerpání je již funkční

Bohužel není funkční pole pro zadávání zdůvodnění čerpání, prosím uveďte do přílohy, děkujeme.

OD 1.12.2014 je možné zadávat závěrečné a průběžné zprávy projektů SGS.
 
Podání průběžné nebo závěrečné zprávy za rok 2014: do 18. 1. 2015

 

postup pro podání podstatné změny Žádost o změnu

 

Výsledky studentské grantové soutěže 2014

Fakulta aplikovaných věd

Fakulta ekonomická

Fakulta elektrotechnická

Fakulta filozofická

Fakulta pedagogická

Fakulta právnická

Fakulta strojní

Fakulta zdravotních studií

 

 

Postup podávání návrhu projektu studentské grantové soutěže

(podání návrhu projektu, zadání oponetů vedoucím součástu, hodnocení návrhu projektu oponenty, hodnocení návrhu projektu vedoucím součásti)

 

Nově se návrhy projektů zadávají přes OBD.

Přihlášení OBD: 

Přihlásíte se na https://obd.zcu.cz/. Pro přihlášení použijete své Orion uživatelské jméno.

Po přihlášení se Vám zobrazí nástěnka OBD, v horní části si vyberete možnost IGA – Grantový systém.

Jak postupovat dále je popsáno v "postup podání návrhu projektu SGS".


 

HARMONOGRAM SOUTĚŽE                                       

Soutěžní lhůta:  01. 12. 2013 - 05. 02. 2014                                  

Hodnotící lhůta pro součásti:  06. 02. 2014 - 04. 03. 2014

Hodnotící lhůta pro grantový výbor:  05. 03. 2014 - 31. 03. 2014

Doba řešení projektů:  Jednoleté projekty:  01. 04. 2014 - 31. 12. 2014

                                         Dvouleté projekty:  01. 04. 2014 - 31. 12. 2015

                                         Tříleté projekty:  01. 04. 2014 - 31. 12. 2016

Podání žádosti o podstatnou změnu za rok 2014:  01. 04. 2014 - 15. 11. 2014

Podání průběžné nebo závěrečné zprávy za rok 2014:  do 18. 01. 2015

Hodnocení projektů na součástech:  19. 01. 2015 - 31. 01. 2015

 

Zveřejnění údajů o podporovaných projektech a užití podpory:  15. 02. 2015

Zveřejnění výsledků soutěže dle požadavků MŠMT:  31. 03. 2015

 

 

Kontakt: 
Ing. Žaneta Semaničová
tel. 377 63 1084; 702 206 953
e-mail: zsemanic@rek.zcu.cz

Patička