Přejít k obsahu

Studentská grantová soutěž 2015

Studentská grantová soutěž je soutěž o projekty, které se zabývají výzkumem prováděným studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů a který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním. Studentská grantová soutěž je upravena ve třetí části směrnice rektora č. 30R/2012.

Pro jednoleté projekty, které budou řešeny v roce 2015 a víceleté projekty, které se začnou řešit v roce 2015 platí

Vyhlášení a zásady studentské grantové soutěže pro rok 2015

 

Vyhodnocení výsledků dosažených z účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum prováděný v roce 2015 na Západočeské univerzitě v Plzni

Informace o využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum v roce 2015, Příloha

 

postup pro podání podstatné změny Žádost o změnu

 

Od 1.12.2015 bude možné zadávat průběžné a závěrečné zprávy za rok 2015. Postup pro zadávání průběžných a závěrečných zpráv

 

Výsledky studentské grantové soutěže 2015

Fakulta aplikovaných věd

Fakulta ekonomická

Fakulta elektrotechnická

Fakulta filozofická

Fakulta pedagogická

Fakulta právnická

Fakulta strojní

 

 

Postup podávání návrhu projektu studentské grantové soutěže

(podání návrhu projektu, zadání oponetů vedoucím součástu, hodnocení návrhu projektu oponenty, hodnocení návrhu projektu vedoucím součásti)

 

Návrhy projektů se podávají přes OBD.

Přihlášení OBD: 

Přihlásíte se na https://obd.zcu.cz/. Pro přihlášení použijete své Orion uživatelské jméno.

Po přihlášení se Vám zobrazí nástěnka OBD, v horní části si vyberete možnost IGA – Grantový systém.

Jak postupovat dále je popsáno v "postup podání návrhu projektu SGS".


 

HARMONOGRAM SOUTĚŽE                                       

 

od

do

Soutěžní lhůta (lhůta pro podání návrhu projektu)

01. 12. 2014

06. 02. 2015

Hodnotící lhůta pro součást

   07. 02. 2015

06. 03. 2015

Hodnotící lhůta pro grantový výbor

07. 03. 2015

31. 03. 2015

Řešení projektu v roce 2015

01. 04. 2015

31. 12. 2015

Podání žádosti o podstatnou změnu v roce 2015

01. 04. 2015

16. 11. 2015

Podání průběžné nebo závěrečné zprávy za rok 2015

01. 12. 1215

15. 01. 2016

Hodnocení projektů na součástech

16. 01. 2016

31. 01. 2016

Zveřejnění údajů o podporovaných projektech a užití podpory

 

15. 02. 2016

Vyhodnocení výsledků způsobem stanoveným ministerstvem

 

31. 03. 2016


 


Mgr. Svatoslava Marková

tel.: 37763 1032

Patička