Přejít k obsahu

Studentská grantová soutěž 2016

Studentská grantová soutěž je soutěž o projekty, které se zabývají výzkumem prováděným studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů, a který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním. Studentská grantová soutěž je upravena ve třetí části směrnice rektora č. 03R/2015, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2.

 

Pro projekty, které se začnou řešit v roce 2016 platí:

Vyhlášení a zásady studentské grantové soutěže pro rok 2016,

Z důvodu nefunkčnosti systému OBD/IGA je prodloužen termín pro hodnocení projektů na součástech, viz Dodatek č. 1 k Vyhlášení a zásadám studentské grantové soutěže pro rok 2016.                   

Vyhodnocení výsledků dosažených z účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum prováděný v roce 2016 na Západočeské univerzitě v Plzni
                  

Informace o využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum v roce 2016, Příloha

Postup podávání návrhu projektu studentské grantové soutěže
(podání návrhu projektu, zadání oponentů vedoucím součásti, hodnocení návrhu projektu oponenty, hodnocení návrhu projektu vedoucím součásti)
 
Postup podávání žádosti o podstatnou změnu

 

Návrhy projektů se podávají přes OBD.
Přihlášení OBD:
Přihlásíte se na https://obd.zcu.cz/. Pro přihlášení použijete své Orion uživatelské jméno.
Po přihlášení se Vám zobrazí nástěnka OBD, v horní části si vyberete možnost IGA – Grantový systém.
Jak postupovat dále je popsáno v "Postup podání návrhu projektu SGS".


Od 1.12.2016 bude možné zadávat průběžné a závěrečné zprávy za rok 2016. Postup pro zadávání průběžných a závěrečných zpráv

Průběžné/závěrečné zprávy můžete zadávat do 16. 1. 2017!!!

Výsledky studentské grantové soutěže 2016:

Fakulta aplikovaných věd

Fakulta ekonomická

Fakulta elektrotechnická

Fakulta filozofická

Fakulta pedagogická

Fakulta právnická

Fakultra strojní

Fakulta zdravotnických studií

 

H A R M O N O G R A M   S O U T Ě Ž E

 

od

do

Soutěžní lhůta (lhůta pro podání návrhu projektu)

01. 12. 2015

05. 02. 2016

Hodnotící lhůta pro součást

06. 02. 2016

07. 03. 2016

Hodnotící lhůta pro grantový výbor

08. 03. 2016

31. 03. 2016

Řešení projektu v roce 2016

01. 04. 2016

31. 12. 2016

Podání žádosti o podstatnou změnu v roce 2016

01. 04. 2016

15. 11. 2016

Podání průběžné nebo závěrečné zprávy za rok 2016

01. 12. 2016

16. 01. 2017

Hodnocení projektů na součástech

17. 01. 2017

07. 02. 2017

Zveřejnění údajů o podporovaných projektech a užití podpory

 

15. 02. 2017

Vyhodnocení výsledků způsobem stanoveným ministerstvem

 

31. 03. 2017

 

 

Kontakt:

Mgr. Svatoslava Marková

tel. 377 63 1032

e-mail: markovas@rek.zcu.cz

Patička