Přejít k obsahu

Studentská grantová soutěž 2018

Studentská grantová soutěž je soutěž o projekty, které se zabývají výzkumem prováděným studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů, a který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním. Studentská grantová soutěž je upravena ve třetí části směrnice rektora č. 03R/2015, Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3 a Dodatku č. 4.

Pro projekty, které se začnou řešit v roce 2018 platí:

Vyhlášení a zásady studentské grantové soutěže pro rok 2018

Informace o využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum v roce 2018, Příloha

Vyhodnocení výsledků dosažených z účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum prováděný v roce 2018 na Západočeské univerzitě v Plzni.

Od 1.12.2018 do 22. 1. 2019 je možné zadávat průběžné a závěrečné zprávy za rok 2018.

Postup pro zadávání průběžných a závěrečných zpráv

Do 15. 11. 2018 můžete v systému IGA vkládat žádosti o podstatnou změnu, viz ZDE odstavec VII. Změny v řešení projektu. NÁVOD
Pokud ve Vašich projektech došlo ke zkrácení rozpočtu, zašlete upravený rozpočet administrátorce SGS.
Způsob vkládání oponentských posudků je popsán v Dodatku č. 1
Z technických důvodů je prodloužen termín pro podání návrhu projektu, viz Dodatek č. 2 k Vyhlášení a zásadám studentské grantové soutěže pro rok 2018. Termín je prodloužen do 7. 2. 2018.

Návrhy projektů se podávají přes OBD:

Přihlásíte se na https://obd.zcu.cz/. Pro přihlášení použijete své Orion uživatelské jméno.

Po přihlášení se Vám zobrazí nástěnka OBD, v horní části si vyberete možnost IGA – Grantový systém.

Jak postupovat dále je popsáno v "Postup podání návrhu projektu SGS".

Výsledky SGS 2018

HARMONOGRAM SOUTĚŽE

Patička