Přejít k obsahu

Studentská grantová soutěž 2019

Studentská grantová soutěž je soutěž o projekty, které se zabývají výzkumem prováděným studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů, a který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním. Studentská grantová soutěž je upravena ve třetí části směrnice rektora č. 03R/2015, Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3 a Dodatku č. 4.

Pro projekty, které se začnou řešit v roce 2019 platí:

Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum – účel podpory a podmínky použití podpory.

Vyhlášení a zásady studentské grantové soutěže pro rok 2019

Do 15. 11. 2019 můžete v systému IGA vkládat žádosti o podstatnou změnu, viz ZDE odstavec VII. Změny v řešení projektu. NÁVOD

Pokud by Vám žádost nešla vložit, prosím zašlete text žádosti na mail: kozikova@rek.zcu.cz


 
Návrhy projektů se podávají přes OBD:

Došlo k prodloužení termínu pro hodnocení projektů na soušástech, viz Dodatek č. 1 k Vyhlášení a zásadám studentské grantové soutěže pro rok 2019.
Termín je prodloužen do 8. 3. 2019.

Termín pro podání projektů je dnes, tj. 5. 2. 2019!!!

Přihlásíte se na https://obd.zcu.cz/. Pro přihlášení použijete své Orion uživatelské jméno.

Po přihlášení se Vám zobrazí nástěnka OBD, v horní části si vyberete možnost IGA – Grantový systém.

Jak postupovat dále je popsáno v "Postup podání návrhu projektu SGS". (Při výběru hlavního řešitele a řešitelů projektu nejprve zvolte funkci a až následně vyhledávejte jméno, při opačným postupu vyhledávání nefunguje, v případě problémů kontaktujte administrátorku: kozikova@rek.zcu.cz)

Výsledky SGS 2019


HARMONOGRAM SOUTĚŽE

Soutěžní lhůta (lhůta pro podání návrhu projektu):                                     1. 12. 2018 - 5. 2. 2019

Hodnotící lhůta pro součást:                                                                        6. 2. 2019 - 4. 3. 2019

Hodnotící lhůta pro grantový výbor:                                                           12. 3. 2019 - 31. 3. 2019

Řešení projektu v roce 2019:                                                                     1. 04. 2019 -31. 12. 2019

Podání žádosti o podstatnou změnu v roce 2019:                                        1. 04. 2019 - 15. 11. 2019

Podání průběžné nebo závěrečné zprávy za rok 2019:                                 1. 12. 2019 - 22. 1. 2020

Hodnocení projektů na součástech:                                                              23. 1. 2020 - 31. 1. 2020

Zveřejnění údajů o podporovaných projektech a užití podpory:                     15. 2. 2020

Vyhodnocení výsledků způsobem stanoveným ministerstvem:                       31. 3. 2020

Patička