Přejít k obsahu

STUDENTSKÉ VĚDECKÉ KONFERENCE 2012

Grantový systém podporuje organizaci studentských vědeckých konferencí, na kterých jsou prezentovány výsledky výzkumu prováděného studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů a který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním. Podpora studentských vědeckých konferencí v roce 2013 je popsána ve čtvrté části směrnice rektora č. 20R/2011.

Pro podporu studentských vědeckých konferencí v roce 2013 platí Vyhlášení a zásady pro podporu studentských vědeckých konferencí pro rok 2012.   Dodatek Přílohy č.1 k Vyhlášení a podmínky pro podporu studentských vědeckých konferencí pro rok 2012.

 

Informace o využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum v roce 2012

 

od 12. 12. 2012 je již možné zadávat závěrečné a průběžné zprávy (do 16. 1. 2013)

 jak zadat závěrečnou zprávu

výsledky SVK II. kolo

výsledky SVK I. kolo

HARMONOGRAM

I. soutěžní kolo

Soutěžní lhůta (lhůta pro podání žádosti): 1. 12. 2011- 29. 2. 2012     

Hodnotící lhůta: 1. 3. 2012 - 20. 3. 2012

Realizace konference a čerpání podpory: 21. 3. 2012 - 31. 12. 2012

 

II. soutěžní kolo

Soutěžní lhůta (lhůta pro podání žádosti): 1. 5. 2012 - 31. 5. 2012

Hodnotící lhůta: 1. 6. 2012 - 15. 6. 2012

Realizace konference a čerpání podpory: 16. 6. 2012 - 31. 12. 2012

 

III. soutěžní kolo se neuskuteční z důvodu vyčerpání podpory na SVK v I. a II. kole. 

III. soutěžní kolo

Soutěžní lhůta (lhůta pro podání žádosti): 1. 9. 2012 - 30. 9. 2012

Hodnotící lhůta: 1. 10. 2012 - 12. 10. 2012

Realizace konference a čerpání podpory: 13. 10. 2012 - 31. 12. 2012

 

Podání závěrečné zprávy: do 16.1.2013

Hodnocení konferencí na součástech 17. 1. 2013 - 31. 1. 2013

 

Patička