Přejít k obsahu

STUDENTSKÉ VĚDECKÉ KONFERENCE 2013

Grantový systém podporuje organizaci studentských vědeckých konferencí, na kterých jsou prezentovány výsledky výzkumu prováděného studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů a který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním. Podpora studentských vědeckých konferencí v roce 2013 je popsána ve čtvrté části směrnice rektora č. 30R/2012.

Pro podporu studentských vědeckých konferencí v roce 2013 platí Vyhlášení a zásady pro podporu studentských vědeckých konferencí pro rok 2013.

 

Vyhodnocení výsledků dosažených z účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum prováděný v roce 2013

Informace o využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum v roce 2013

 

Již je funkční vkládání příloh do průběžných a závěrečných zpráv za rok 2013.

Do závěrečných zpráv za rok 2013, zatím nejdou vkládat přílohy, na odstaranění chyby se pracuje.

 

Od 4.12.2013 je možné podávat závěrečné zprávy za rok 2013.

Zprávy se nově vkládají do IS OBD 3.1, přečtěte si prosím postup pro zadání zprávy.

   Zadávání závěrečných zpráv studentských vědeckých konferencí

Podání závěrečné zprávy: do 19.1.2014

 

 

III. soutěžní kolo se neuskuteční z důvodu vyčerpání podpory na SVK v I. a II. kole. 

 

Výsledky studentských vědeckých konferencí 2013

I. soutěžní kolo

II. soutěžní kolo

 

HARMONOGRAM

I. soutěžní kolo

Soutěžní lhůta (lhůta pro podání žádosti): 1. 12. 2012 - 28. 2. 2013         Postup podání žádostí o podporu konference

Hodnotící lhůta: 1. 3. 2013 - 31. 3. 2013

Realizace konference a čerpání podpory: 1. 4. 2013 - 31. 12. 2013

 

II. soutěžní kolo

Soutěžní lhůta (lhůta pro podání žádosti): 1. 5. 2013 - 31. 5. 2013

Hodnotící lhůta: 1. 6. 2013 - 16. 6. 2013

Realizace konference a čerpání podpory: 17. 6. 2013 - 31. 12. 2013

 

III. soutěžní kolo se neuskuteční z důvodu vyčerpání podpory na SVK v I. a II. kole. 

III. soutěžní kolo

Soutěžní lhůta (lhůta pro podání žádosti): 1. 9. 2013 - 30. 9. 2013

Hodnotící lhůta: 1. 10. 2013 - 13. 10. 2013

Realizace konference a čerpání podpory: 14. 10. 2013 - 31. 12. 2013

 

Podání závěrečné zprávy: do 19.1.2014

Hodnocení konferencí na součástech 20. 1. 2014 - 31. 1. 2014

 

Přihlášení INIS: 

Přihlásíte se na http://inis.zcu.cz Pro přihlášení použijete své Orion uživatelské jméno. V hlavní nabídce zvolíte odkaz "Grantový systém".
 

Kontakt: 
Ing. Žaneta Semaničová
tel. 377 63 1084
e-mail: zsemanic@rek.zcu.cz

Patička