Přejít k obsahu

Studentské vědecké konference 2014

 

Grantový systém podporuje organizaci studentských vědeckých konferencí, na kterých jsou prezentovány výsledky výzkumu prováděného studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů  a který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním. Podpora studentských vědeckých konferencí v roce 2014 je popsána ve čtvrté části směrnice rektora č. 30R/2012.

Pro podporu studentských vědeckých konferencí v roce 2014 platí Vyhlášení a zásady pro podporu studentských vědeckých konferencí pro rok 2014.

 

Vyhodnocení výsledků dosažených z účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum prováděný v roce 2014 na Západočeské univerzitě v Plzni

 

 

 

Zadávání zdůvodnění čerpání je již funkční

 

Zadávání průběžných a závěrečných zpráv:

Bohužel není funkční pole pro zadávání zdůvodnění čerpání, prosím uveďte do přílohy, děkujeme.

 

OD 1.12.2014 je možné zadávat závěrečné zprávy SVK.

postup: Zadávání závěrečných zpráv studentských vědeckých konferencí

Podání závěrečné zprávy: do 18. 01. 2015

 

 

 

III. soutěžní kolo se neuskuteční z důvodu vyčerpání podpory na SVK v I. a II. kole.

 

Výsledky studentských vědeckých konferencí 2014

I. soutěžní kolo  

II. soutěžní kolo

 

 

 

Postup podání žádosti o podporu studentských vědeckých konferencí

 

Nově se žádosti o podporu studentských vědeckých konferencí podávají přes OBD.

Přihlášení OBD: 

Přihlásíte se na https://obd.zcu.cz/. Pro přihlášení použijete své Orion uživatelské jméno.

Po přihlášení se Vám zobrazí nástěnka OBD, v horní části si vyberete možnost IGA – Grantový systém.

Jak postupovat dále je popsáno v "postup podání žádosti o podporu SVK".

 

HARMONOGRAM

I. soutěžní kolo

Soutěžní lhůta (lhůta pro podání žádosti): 01. 12. 2013 - 28. 02. 2014            

Hodnotící lhůta: 01. 03. 2014 - 31. 03. 2014

Realizace konference a čerpání podpory: 01. 04. 2014 - 31. 12. 2014

II. soutěžní kolo

Soutěžní lhůta (lhůta pro podání žádosti): 01. 05. 2014 - 31. 5. 2014

Hodnotící lhůta: 01. 06. 2014 - 15. 06. 2014

Realizace konference a čerpání podpory: 16. 06. 2014 - 31. 12. 2014

III. soutěžní kolo

Soutěžní lhůta (lhůta pro podání žádosti): 01. 09. 2014 - 30. 9. 2014

Hodnotící lhůta: 01. 10. 2014 - 12. 10. 2014

Realizace konference a čerpání podpory: 13. 10. 2014 - 31. 12. 2014

 

Podání závěrečné zprávy: do 18. 01. 2015

Hodnocení konferencí na součástech: 19. 01. 2015 - 31. 01. 2015

 

Zveřejnění údajů o podporovaných konferencích a užití podpory:  15. 02. 2015

Zveřejnění výsledků soutěže dle požadavků MŠMT:  31. 03. 2015

 

 

Kontakt: 
Ing. Žaneta Semaničová
tel. 377 63 1084; 702 206 953
e-mail: zsemanic@rek.zcu.cz

Patička