Přejít k obsahu

Studentské vědecké konference 2015

Grantový systém podporuje organizaci studentských vědeckých konferencí, na kterých jsou prezentovány výsledky výzkumu prováděného studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů  a který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním. Podpora studentských vědeckých konferencí v roce 2015 je popsána ve čtvrté části směrnice rektora č. 30R/2012.

Pro podporu studentských vědeckých konferencí v roce 2015 platí

Vyhlášení a zásady pro podporu studentských vědeckých konferencí pro rok 2015.


Informace o využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum v roce 2015, Příloha

 

Od 1.12.2015 bude možné zadávat průběžné a závěrečné zprávy za rok 2015. Postup pro zadávání průběžných a závěrečných zpráv

 

K 30.9.2015 nebyla podaná žádná Studentská vědecká konference, hodnocení III. kola se tedy nekonalo.


od 1.9.2015 je možné podávat žádosti o podporu SVK do III. kola

 

Výsledky studentských vědeckých konferencí 2015

I. soutěžní kolo  

II. soutěžní kolo

 

 

Postup podání žádosti o podporu studentských vědeckých konferencí

 

Žádosti o podporu studentských vědeckých konferencí se podávají přes OBD.

Přihlášení OBD: 

Přihlásíte se na https://obd.zcu.cz/. Pro přihlášení použijete své Orion uživatelské jméno.

Po přihlášení se Vám zobrazí nástěnka OBD, v horní části si vyberete možnost IGA – Grantový systém.

Jak postupovat dále je popsáno v "postup podání žádosti o podporu SVK".

 

HARMONOGRAM SOUTĚŽE

I. soutěžní kolo

     od

       do

Soutěžní lhůta (lhůta pro podání žádosti)

01. 12. 2014

28. 02. 2015

Hodnotící lhůta

01. 03. 2015

31. 03. 2015

Realizace konference a čerpání podpory

01. 04. 2015

31. 12. 2015

 

 

 

II. soutěžní kolo

 

 

Soutěžní lhůta (lhůta pro podání žádosti)

01. 05. 2015

31. 05. 2015

Hodnotící lhůta

01. 06. 2015

14. 06. 2015

Realizace konference a čerpání podpory

15. 06. 2015

31. 12. 2015

 

 

 

III. soutěžní kolo

 

 

Soutěžní lhůta (lhůta pro podání žádosti)

01. 09. 2015

30. 09. 2015

Hodnotící lhůta

01. 10. 2015

11. 10. 2015

Realizace konference a čerpání podpory

12. 10. 2015

31. 12. 2015

Podání závěrečné zprávy za rok 2015

01. 12. 2015 

   15. 01. 2016

Hodnocení konferencí na součástech

16. 01. 2016

   31. 01. 2016

 

 

 

Zveřejnění údajů o podporovaných konferencích a užití podpory

 

15. 02. 2016

Vyhodnocení výsledků způsobem stanoveným ministerstvem

 

31. 03. 2016

 

 

 

 

 


Mgr. Svatoslava Marková

tel.: 37763 1032

Patička