Přejít k obsahu

 

Studentské vědecké konference 2016


Grantový systém podporuje organizaci studentských vědeckých konferencí, na kterých jsou prezentovány výsledky výzkumu prováděného studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů, a který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním. Podpora studentských vědeckých konferencí v roce 2016 je popsána ve čtvrté části směrnice rektora č. 03R/2015, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2.

 

Pro podporu studentských vědeckých konferencí v roce 2016 platí:

Vyhlášení a zásady pro podporu studentských vědeckých konferencí pro rok 2016

Z důvodu nefunkčnosti systému OBD/IGA je prodloužen termín pro hodnocení projektů na součástech viz Dodatek č. 1 k Vyhlášení a zásadám pro podporu studentských vědeckých konferencí pro rok 2016.      

Informace o využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum v roce 2016Příloha                                

Od 1.5.2016 je možné podávat žádosti o podporu SVK do II. kola.

Postup podávání žádosti o podporu studentských vědeckých konferencí

 

Žádosti o podporu studentských vědeckých konferencí se podávají přes OBD.

Přihlášení OBD:

Přihlásíte se na https://obd.zcu.cz/. Pro přihlášení použijete své Orion uživatelské jméno.

Po přihlášení se Vám zobrazí nástěnka OBD, v horní části si vyberete možnost IGA – Grantový systém.

Jak postupovat dále je popsáno v "Postup podávání žádosti o podporu SVK".

Od 1. 12. 2016 je možné zadávat závěrečné zprávy SVK. Postup naleznete ZDE

Výsledky studentských vědeckých konferencí 2016:

I. soutěžní kolo

II. soutěžní kolo

III. soutěžní kolo se neuskuteční z důvodu vyčerpání podpory na SVK v I. a II. kole.

 H A R M O N O G R A M

 

 

I. soutěžní kolo

 

 

 

od

 

 

 

do

Soutěžní lhůta (lhůta pro podání žádosti)

01. 12. 2015

29. 02. 2016

Hodnotící lhůta

01. 03. 2016

31. 03. 2016

Realizace konference a čerpání podpory

01. 04. 2016

31. 12. 2016

 

II. soutěžní kolo

Soutěžní lhůta (lhůta pro podání žádosti)

 

 

01. 05. 2016

 

 

31. 05. 2016

Hodnotící lhůta

01. 06. 2016

14. 06. 2016

Realizace konference a čerpání podpory

15. 06. 2016

31. 12. 2016

 

III. soutěžní kolo

Soutěžní lhůta (lhůta pro podání žádosti)

 

 

01. 09. 2016

 

 

30. 09. 2016

Hodnotící lhůta

01. 10. 2016

13. 10. 2016

Realizace konference a čerpání podpory

14. 10. 2016

31. 12. 2016

 

 

 

 

Podání závěrečné zprávy za rok 2016

                      01. 12. 2016

   16. 01. 2017

Hodnocení konferencí na součástech

                      17. 01. 2017

   07. 02. 2017

Zveřejněúdaopodporovanýchkonferencíchaužitípodpory

 

   15. 02. 2017

Vyhodnocevýsledkůzpůsobem stanoveným ministerstvem

 

   31. 03. 2017

 

 

 

Kontakt:

Mgr. Svatoslava Marková

tel. 377 63 1032

e-mail: markovas@rek.zcu.cz

 

Patička