Přejít k obsahu

Studentské vědecké konference 2017


Grantový systém podporuje organizaci studentských vědeckých konferencí, na kterých jsou prezentovány výsledky výzkumu prováděného studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů, a který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním. Podpora studentských vědeckých konferencí v roce 2017 je popsána ve čtvrté části směrnice rektora č. 03R/2015, Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3

 

Pro podporu studentských vědeckých konferencí v roce 2017 platí:

Vyhlášení a zásady pro podporu studentských vědeckých konferencí pro rok 2017

Hodnotící lhůta pro součásti je do 31. ledna 2018.

Informace o využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum v roce 2017, Příloha

Žádosti o podporu studentských vědeckých konferencí se podávají přes OBD.

Přihlášení OBD:

Přihlásíte se na https://obd.zcu.cz/. Pro přihlášení použijete své Orion uživatelské jméno.

Po přihlášení se Vám zobrazí nástěnka OBD, v horní části si vyberete možnost IGA – Grantový systém.

Jak postupovat dále je popsáno v "Postup podávání žádosti o podporu SVK".

 

Výsledky studentských vědeckých konferencí 2017:

I. soutěžní kolo

II. soutěžní kolo

III. soutěžní kolo

H A R M O N O G R A M

I. soutěžní kolo                                                         od                              do
Soutěžní lhůta (lhůta pro podání žádosti)            01. 12. 2016               28. 02. 2017
Hodnotící lhůta                                                          01. 03. 2017               31. 03. 2017
Realizace konference a čerpání podpory            01. 04. 2017                31. 12. 2017
 

II. soutěžní kolo

Soutěžní lhůta (lhůta pro podání žádosti)            01. 05. 2017               31. 05. 2017
Hodnotící lhůta                                                          01. 06. 2017               14. 06. 2017
Realizace konference a čerpání podpory            15. 06. 2017               31. 12. 2017
 

III. soutěžní kolo

Soutěžní lhůta (lhůta pro podání žádosti)            01. 09. 2017              30. 09. 2017
Hodnotící lhůta                                                          01. 10. 2017              13. 10. 2017
Realizace konference a čerpání podpory            14. 10. 2017              31. 12. 2017

Podání závěrečné zprávy za rok 2017                                                            01. 12. 2017             22. 01. 2018
Hodnocení konferencí na součástech                                                           16. 01. 2018              31. 01. 2018
Zveřejnění údajů o podporovaných konferencích a užití podpory           15. 02. 2018
Vyhodnocení výsledků způsobem stanoveným ministerstvem               31. 03. 2018

 

 

Kontakt:

Mgr. Svatoslava Kožíková

tel. 377 63 1032

e-mail: kozikova@rek.zcu.cz

 

Patička