Přejít k obsahu

Studentská vědecká konference 2018

Grantový systém podporuje organizaci studentských vědeckých konferencí, na kterých jsou prezentovány výsledky výzkumu prováděného studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů, a který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním. Podpora studentských vědeckých konferencí v roce 2018 je popsána ve čtvrté části směrnice rektora č. 03R/2015, Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3 a Dodatku č. 4.

Pro podporu studentských vědeckých konferencí v roce 2018 platí:

 

Vyhlášení a zásady pro podporu studentských vědeckých konferencí pro rok 2018

Informace o využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum v roce 2018, Příloha

 Od 1.12.2018 do 22. 1. 2019 je možné zadávat průběžné a závěrečné zprávy za rok 2018.
Postup pro zadávání průběžných a závěrečných zpráv

Žádosti o podporu studentských vědeckých konferencí se podávají přes OBD.

Přihlásíte se na https://obd.zcu.cz/. Pro přihlášení použijete své Orion uživatelské jméno.

 

Po přihlášení se Vám zobrazí nástěnka OBD, v horní části si vyberete možnost IGA – Grantový systém.

 

Jak postupovat dále je popsáno v Postupu podávání žádosti o podporu SVK.

Výsledky SVK1 2018

Výsledky SVK2 2018

HARMONOGRAM KONFERENCE

I. soutěžní kolo

Soutěžní lhůta (lhůta pro podání žádosti)            01. 12. 2017 - 28. 02. 2018

Hodnotící lhůta                                                          01. 03. 2018 - 31. 03. 2018

Realizace konference a čerpání podpory             01. 04. 2018 - 31. 12. 2018

II. soutěžní kolo

Soutěžní lhůta (lhůta pro podání žádosti)        01. 05. 2018 - 31. 05. 2018

Hodnotící lhůta                                                      01. 06. 2018 - 14. 06. 2018

Realizace konference a čerpání podpory         15. 06. 2018 - 31. 12. 2018

III. soutěžní kolo

Soutěžní lhůta (lhůta pro podání žádosti)          01. 09. 2018 - 30. 09. 2018

Hodnotící lhůta                                                        01. 10. 2018 - 13. 10. 2018

Realizace konference a čerpání podpory           14. 10. 2018 - 31. 12. 2018

Kontakt:

Mgr. Svatoslava Kožíková

tel. 377 63 1032

e-mail: kozikova@rek.zcu.cz

 

Patička