Přejít k obsahu

Studentská vědecká konference 2019


Grantový systém podporuje organizaci studentských vědeckých konferencí, na kterých jsou prezentovány výsledky výzkumu prováděného studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů, a který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním. Podpora studentských vědeckých konferencí v roce 2019 je popsána ve čtvrté části směrnice rektora č. 03R/2015, Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4, Dodatku č. 5 a Dodatku č. 6.


Pro podporu studentských vědeckých konferencí v roce 2019 platí:

 

Vyhlášení a zásady pro podporu studentských vědeckých konferencí pro rok 2019

Projekty SVK2 můžete podávat do 31. 5. 2019

Projekty SVK3 můžete podávat od  1. 9. 2019 do 30. 9. 2019

Žádosti o podporu studentských vědeckých konferencí se podávají přes OBD.

Přihlásíte se na https://obd.zcu.cz/. Pro přihlášení použijete své Orion uživatelské jméno.

 

Po přihlášení se Vám zobrazí nástěnka OBD, v horní části si vyberete možnost IGA – Grantový systém.

 

Jak postupovat dále je popsáno v Postupu podávání žádosti o podporu SVK.


Výsledky SVK1 2019

Výsledky SVK2 2019:

V SVK2 nebyla podána žádná žádost o podporuHARMONOGRAM KONFERENCE

I. soutěžní kolo

Soutěžní lhůta (lhůta pro podání žádosti)            01. 12. 2018 - 28. 02. 2019

Hodnotící lhůta                                                          01. 03. 2019 - 31. 03. 2019

Realizace konference a čerpání podpory             01. 04. 2019 - 31. 12. 2019

II. soutěžní kolo

Soutěžní lhůta (lhůta pro podání žádosti)        01. 05. 2019 - 31. 05. 2019


Hodnotící lhůta                                                      01. 06. 2019 - 14. 06. 2019


Realizace konference a čerpání podpory         15. 06. 2019 - 31. 12. 2019


III. soutěžní kolo

Soutěžní lhůta (lhůta pro podání žádosti)          01. 09. 2019 - 30. 09. 2019

Hodnotící lhůta                                                        01. 10. 2019 - 13. 10. 2019

Realizace konference a čerpání podpory           14. 10. 2019 - 31. 12. 2019

Kontakt:

Mgr. Svatoslava Kožíková

tel. 377 63 1032

e-mail: kozikova@rek.zcu.cz

Patička