Přejít k obsahu

Studentské vědecké konference

STUDENTSKÉ VĚDECKÉ KONFERENCE 2010

Grantový systém podporuje organizaci studentských vědeckých konferencí, na kterých jsou prezentovány výsledky výzkumu prováděného studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů a který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním. Podpora studentských vědeckých konferencí je popsána v části IV směrnice rektora č. 34R/2009.

Pro podporu studentských vědeckých konferencí v roce 2010 platí Vyhlášení a zásady pro podávání žádostí o podporu studentských vědeckých konferencí 2010.Výsledky
Celkový přehled rozhodnutí o žádostech o podporu konference - I. kolo
Celkový přehled rozhodnutí o žádostech o podporu konference - II. kolo
Celkový přehled rozhodnutí o žádostech o podporu konference - III. kolo

Harmonogram

O podporu určenou pro studentské vědecké konference, které budou realizovány v průběhu roku 2010 lze žádat ve třech kolech.

Soutěžní lhůty pro jednotlivá kola (období, kdy mohou být podávány žádosti o podporu studentské vědecké konference):

I. 1.12.2009-28.2.2010

II. 1.5. - 31.5.2010

III. 1.9. - 30.9.2010

Hodnotící lhůty pro jednotlivá kola (období, kdy grantový výbor zhodnotí žádosti o podporu)

I. 1.3.-19.3.2010

II. 1.6.-18.6.2010

III. 1.10.-22.10.2010

Výsledky budou zveřejněny na těchto webových stránkách v poslední den hodnotící lhůty tj. 19.3.2010, 18.6.2010 a 22.10.2010.

Konference mohou být realizovány v období od 20.3.2010 do 30.11.2010.

Mezní termín pro vložení závěrečných zpráv do IS GS je jeden měsíc po realizaci konferenci, nejpozději však 31.12.2010.

Postup při podávání žádostí o podporu studentských vědeckých konferencí

Žádosti jsou podávány výhradně prostřednictvím informačního systému grantového systému (IS GS).

1) Přihlášení se do IS GS: IS GS je součástí INISu http://www.inis.zcu.cz, použijete své Orion uživatelské jméno a heslo a v hlavní nabídce zvolíte odkaz "grantový systém".

2) Zvolíte

a. "evidence projektů" a "nový projekt"

b. nebo "soutěže" a "nový projekt"

(Projektem se v této souvislosti rozumí konference.)
Název soutěže v IS GS je "Studentské vědecké konference."

3) Vyplníte formulář žádosti o podporu konference (návrh projektu). Pokud návrh / žádost chcete podat zvolíte "uložit jako vypracovaný", jestliže návrhu / žádost nechcete podat a chcete na něm ještě pracovat, zvolíte "uložit jako rozpracovaný", pokud chcete návrh / žádost vymazat, zvolíte "vymazat projekt".

Často kladené otázky

Kontakt:
Mgr. Jan Sedláček
Odbor strategie a výzkumu
tel. 377 63 1034
e-mail:sedlac@rek.zcu.cz

Patička