Přejít k obsahu

STUDENTSKÉ VĚDECKÉ KONFERENCE 2011

Grantový systém podporuje organizaci studentských vědeckých konferencí, na kterých jsou prezentovány výsledky výzkumu prováděného studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů a který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním. Podpora studentských vědeckých konferencí v roce 2011 je popsána v části IV směrnice rektora č. 32R/2010.

Pro podporu studentských vědeckých konferencí v roce 2011 platí Vyhlášení a zásady pro podávání žádostí o podporu studentských vědeckých konferencí pro rok 2011.

Informace o využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum na Západočeské univerzitě v Plzni v roce 2011

od 12. 12. 2011 je již možné zadávat závěrečné zprávy (do 17. 1. 2012)

Aktuálně:
Celkový přehled rozhodnutí o žádostech o podporu konference - I. kolo
Celkový přehled rozhodnutí o žádostech o podporu konference - II. kolo
Celkový přehled rozhodnutí o žádostech o podporu konference - III. kolo


Harmonogram

O podporu určenou pro studentské vědecké konference, které budou realizovány v průběhu roku 2011 lze žádat ve třech kolech.

Soutěžní kolo

Soutěžní lhůta

Hodnotící lhůta

I

1. 12. 2010 - 28.2. 2011

1. 3. - 18. 3. 2011

II

1. 5. - 31. 5. 2011

1. 6. - 17. 6. 2011

III

1. 9. - 30. 9. 2011

1. 10. - 21. 10. 2011

Soutěžní kolo

Realizace konference
a čerpání podpory

I

19.3. -31. 12. 2011

II

18.6. -31. 12. 2011

III

22.10. -31. 12. 2011

Výsledky budou zveřejněny na těchto webových stránkách v poslední den hodnotící lhůty tj. 18.3.2011, 17.6.2011 a 21.10.2011.

Podání závěrečné zprávy do 17. 1. 2012

Předání podkladů pro vyhodnocení výsledků vedoucím součásti do 31. 1. 2012

Zveřejnění údajů o podporovaných konferencích a užití podpory 15. 2. 2012

Vyhodnocení výsledků způsobem stanoveným MŠMT 31. 3. 2012

Postup při podávání žádostí o podporu konference

Žádosti o podporu jsou podávány výhradně prostřednictvím INIS Grantový systém.

1) Přihlásíte se na http://inis.zcu.cz Pro přihlášení použijete své Orion uživatelské jméno. V hlavní nabídce zvolíte odkaz "Grantový systém".
2) Zvolíte "soutěže" "studentské vědecké konference 2011" a "nový projekt".

3) Vyplníte formulář žádosti o podporu konference, která má formu projektu. Pokud žádost chcete podat zvolíte "podat projekt". Jestliže chcete na žádosti ještě pracovat, zvolíte "uložit jako rozpracovaný", pokud chcete návrh vymazat, zvolíte "vymazat projekt".

Kontakt:

Ing. Žaneta Semaničová

tel. 377 63 1084
e-mail:zsemanic@rek.zcu.cz

Patička