Přejít k obsahu

Motivační systém, komponenta RIV, podporuje dosahování prestižních výsledků ve výzkumu, vývoji a inovacích. Prestižním výsledkem se rozumí: vědecké práce uveřejněné v časopisech s nenulovým impakt faktorem, vědecké knižní publikace vydané v zahraničí a národní nebo mezinárodní patenty.

Metodika motivačního systému ZČU v roce 2009.

výsledky jednotlivých kol

celkový přehled součásti katedry
1. kolo součásti katedry
2. kolo součásti katedry
3. kolo součásti katedry
4. kolo součásti katedry
5. kolo součásti katedry
6. kolo součásti katedry
7. kolo součásti katedry
8. kolo součásti katedry

Pozn. ve 4. kole nebyl vykázán žádný prestižní výsledek

Kontaktní osoba: PhDr. Irena Vlachynská, Odbor strategie a výzkumu, tel. 377 63 1044, e-mail: renkav@rek.zcu.cz

Patička