Přejít k obsahu

Seznam podpořených osob

Motivační systému, část POSTDOC, se zaměřuje na podporování mladých absolventů doktorských studijních programů dosahujících vynikajících výsledků v oblasti výzkumu a vývoje a inovací. Podpora komponenty POSTDOC je popsána v části VI směrnice rektora č. 34R/2009

Pravidla pro získání a využití podpory motivačního systému -část POSTDOC v roce 2010. pravidla.pdf příloha č.1 příloha č.2


POSTDOC-10
I. Seznam podpořených osob

II. Finanční prostředky na nákup literatury - Zúčastněným fakultám a NTC byly přiděleny finanční prostředky na nákup literatury ve výši 15 tis. Kč. Proděkani a pověřená osoba na NTC rozhodnou o jejich využití.


Seminář pro studenty doktorských studijních programů ZČU

V rámci projektu POSTDOC-10 proběhne seminář pro studenty doktorských studijních programů. Vzhledem ke zvoleným tématům doporučujeme seminář i "postdoktorandům". Seminář se uskuteční ve čtvrtek 27.5. 2010 v UV 115. Program naleznete zde. Zájemci se mohou přihlásit prostřednictvím elektronického formuláře do 21.5. 2010. Prezentace ze semináře naleznete zde.


Zpráva o výsledcích řešení projektu POSTDOC-10

Kontaktní osoba: Mgr. Jan Sedláček, Odbor strategie a výzkumu, tel. 377 63 1034,
e-mail: sedlac@rek.zcu.cz

Patička